Kværner fikk kontrakt til 900 millioner kroner

Kværner har fått kontrakt for levering av stålunderstellet til prosessplattformen på Johan Sverdrup. Kontrakten har en verdi på 900 millioner kroner.

– Med denne kontrakten viser Kværner og norsk leverandørindustri at de nok en gang er konkurransedyktige i et internasjonalt marked, sier prosjektdirektør Trond Bokn for Johan Sverdrup.

Han viser til at mer enn 70 prosent av kontraktene i første fase av prosjektet gikk til norske leverandører. Denne nye kontrakten til Kværner er del av andre fase, og her vil andelen norske kontrakter være enda høyere, ifølge Bokn.

Understellet til fase 2 prosess-plattformen skal leveres våren 2021. Aktiviteten vil være høyest i perioden fra september 2019 til mai 2020 når omtrent 300 ansatte kommer til å jobbe på dette prosjektet, ifølge Kværner.

Ingeniørarbeidene vil bli utført ved Kværners kontorer i Oslo og starter umiddelbart. Prosjektledelsen skal være basert i Verdal. Her vil prefabrikasjon starte på forsommeren.

Det ferdige understellet vil ha en totalvekt på mer enn 12.300 tonn.

– Feltutbygginger på norsk sokkel gir store, positive ringvirkninger også for næringslivet på fastlandet. Sverdrup-utbyggingen gir alene hele 150.000 årsverk i Norge i perioden 2015–2025. Jeg er stolt på Kværners vegne over at selskapet vant kontrakten om også å bygge det femte stålunderstellet til feltet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Han gleder seg særlig over at de ansatte på verftet i Verdal har sikret seg mer og viktig arbeid.