Mor tiltalt etter at hun lot niåring passe yngre søsken

En alenemor i en innlandskommune i Aust-Agder risikerer fengsel etter at hun lot niåringen passe sine tre yngre søsken på to, fem og sju år.

At barna hadde en storebror på ni år – som hadde fått til oppgave å passe på småsøsknene sine, er ifølge politiet ingen unnskyldning. Den 15. november må hun møte i Kristiansand tingrett, melder Agderposten.

Kvinnen skulle selge bilen og måtte møte kjøperen for å få skrevet under kontrakten og hun var borte fra 13.30 til klokken 19

Før hun dro av sted, gjorde hun en avtale med niåringen om å passe på sine tre yngre søsken. Før dette hadde hun også gjort en avtale med naboen om å passe litt ekstra på. Det kommer fram i en dom som ble avsagt i mai 2016.

I dommen slapp hun med betinget fengsel etter at påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om fire måneders fengsel. Men alenemoren anket dommen som hun følte som grovt urettferdig. Det gjorde også påtalemyndigheten som mente en betinget dom var for mild.

Men da ankesaken ble behandlet i Agder lagmannsrett ville ikke retten ta stilling til skyldspørsmålet fordi dommen fra tingretten etter lagmannsrettens syn var mangelfull. Dermed må saken opp til ny behandling i tingretten, skriver Agderposten.

Kvinnen sier til Agderposten at hun ser fram til rettssaken.