Statens strålevern: Alvorlige brudd på atomlagringen i Norge

Det er avdekket flere alvorlige brudd på konsesjonsbetingelsene for lagring av atomavfall, opplyser Statens strålevern.

Myndigheten reagerer kraftig og varsler tilsynsbesøk både ved det såkalte KLDRA-anlegget for lav- og mellomaktivt atomavfall i Himdalen i Aurskog-Høland og ved et behandlingsanlegg for atomavfall på Kjeller, skriver Aftenposten.

Institutt for energiteknikk, som har ansvar for deponidriften, vedgår at de har brutt konsesjonsbetingelsene, og at dette kan medføre en sikkerhetsrisiko. Instituttet avviser imidlertid at lagringen har utgjort en fare for helse og miljø og fastslår at det ikke er avdekket stråling til omgivelsene.

Avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern ser imidlertid svært alvorlig på det som er kommet fram.

– Bruddene på utslippstillatelsen og konsesjonsbetingelsene gjør at vi ikke lenger kan være helt sikre på at deponiet er så sikkert som det skal være, i forhold til det anlegget ble konstruert og planlagt for, spesielt i et langsiktig tidsperspektiv etter at det er stengt, sier han.

I februar ble Institutt for energiteknikk politianmeldt av Statens strålevern for ulovlig lagring av åtte tønner med flytende, syreholdig atomavfall i deponiet i Aurskog-Høland.

– Dette er avfall som overhodet ikke skulle vært i Himdalen og det mest alvorlige forholdet vi reagerer på, sier Strand.

Tre av beholderne som er lagret i Himdalen, inneholdt radioaktive mengder som oversteg grenseverdiene 40 til 50 ganger. Seks andre beholdere var langt over grensen som er tillatt i utslippstillatelsen og konsesjonsbetingelsene.

Ifølge Statens strålevern medførte lagringen, som skjedde i 2013 og 2014, fare for kjemiske reaksjoner som kan føre til skade på beholderne. Dette kan igjen, på lang sikt, føre til forurensning.