Kirken og kristne verdier sløyfet fra Høyres prinsipprogram

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) mener skillet mellom stat og kirke er den naturlige forklaringen på at kirkens særstilling og kristne verdier ikke er omtalt i Høyres førsteutkast til nytt prinsipprogram. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Les mer Lukk

Høyres tidligere prinsipprogrammer som omtaler kirkens særstilling og viktigheten kristne verdier har i Norge, er sløyfet i førsteutkast til nytt program.

Partiet la fram førsteutkast til nytt prinsipprogram fredag. Her er programmene fra 1992, 2000 og 2008 borte, ifølge Vårt Land.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen viser derimot til at partiets kristne forankring er understreket i formålsparagrafen, som prinsipprogrammet innledes med.

– Det kristne kulturgrunnlaget vårt er en del av Høyres formålsparagraf, og den ligger fast. Nå skal førsteutkastet ut på høring, og dermed er det helt åpent at dette er noe som kan komme inn eller utdypes i høringsrunden, sier Trøen.

Det er nok delingen av kirke og stat som gjør spørsmålet om kirkens posisjon mindre aktuelt for Høyre, mener førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, Dag Einar Thorsen. Han viser til at partiet er delt i to fløyer, én verdikonservativ og én liberalistisk.

– Det kan virke som den siste fløyen tar mer og mer over, sier Thorsen.

Trøen er enig i at skillet mellom stat og kirke er den naturlige forklaringen på at kirkens særstilling og kristne verdier ikke er omtalt i utkastet.