Ap-utvalg vil ha bredbåndsutbygging over hele landet

Tilgangen til internett bør bli en rettighet på lik linje med strøm, og alle i Norge skal ha tilgang til høyhastighets bredbånd, mener Aps distriktsutvalg.

– God tilgang til internett er en forutsetning for levende distrikter med framtidsrettede arbeidsplasser, heter det i distriktsutvalgets innstilling.

Utvalget ledet av Cecilie Agnalt mener det offentlige må ta et langt større ansvar for utbytting av internettilgang i Distrikts-Norge.

I tillegg foreslår utvalget blant annet at de statlige virkemidlene i næringspolitikken må få en tydeligere distriktsprofil, ordningen med reduksjon av studielån bør vurderes utvidet til flere områder enn i dag.

Distriktsutvalget ble nedsatt av Arbeiderpartiets sentralstyre for å utvikle partiets distriktspolitikk. Endelig forslag til ny distriktspolitikk skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte i april 2019.