Signerte milliardkontrakt for E6-utbygging

Nye Veier har signert kontrakt verdt rundt 4 milliarder kroner for utbygging av E6 mellom Ranheim og Værnes i Trøndelag.

Kontrakten er skrevet med det spanske konsernet Acciona Construction, og er en av landets største veikontrakter.

– Dette er en merkedag for Nye Veier. Nå signerer vi kontrakten for en av våre høyest prioriterte strekninger, og det første virkelig store prosjektet i Trøndelag, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Prosjektet omfatter bygging av 23 kilometer firefelts motorvei langs dagens E6-trasé, og det skal i tillegg bygges tre tunneler parallelt med de tre som allerede er der, pluss en ny tunnel forbi Hommelvik.

Planlagt byggestart er i midten av 2019, med et mål om fullføre prosjektet i 2024 eller 2025.