Kritiserer norske fengsler etter tilsyn

Etter et uanmeldt tilsyn kritiserer Europarådets torturkomité en rekke forhold i norske fengsler.

Tilsynet komiteen gjennomførte i juni var ikke varslet på forhånd. VG har fått innsyn i enkelte av observasjonene som vil bli en del av en rapport som skal offentliggjøres i november.

Spesielt uttrykkes en bekymring til praksisen der suicidale og selvskadende fanger blir plassert i sikkerhetsceller uten nødvendig medisinsk tilsyn. Det pekes også på at alle som sitter i isolasjon, har krav på daglig besøk av helsepersonell, noe som ikke var tilfelle i noen av fengslene som ble besøkt.

Komiteen stiller seg kritisk til at innsatte rutinemessig blir strippet.

Også i 2011 fikk Norge et tilsvarende tilsyn. I den kommende rapporten gis det også skryt for å ha fulgt opp flere av anbefalingene fra den gang.

Det er en gruppe bestående av leger, advokater og medlemmer av torturkomiteen som har gjennomført tilsynet. De har besøkt politistasjoner, fengsler, sykehus og utlendingsinternat, skriver VG.