Nasdaq kredittsjekket ikke kraftspekulant på 11 måneder før milliardsmell

Da kraftspekulant Einar Aas denne måneden mistet over en milliard kroner, hadde ikke oppgjørssentralen Nasdaq Clearing kredittsjekket ham siden oktober 2017.

Det kommer fram i en melding utsendt av clearingfirmaet til sine ansatte, gjengitt hos bransjenettstedet Montel.

«Den siste gjennomgangen av det relevante clearingmedlemmets finansielle situasjon ble utført i oktober 2017, da de siste offisielle data ble publisert av norske skattemyndigheter», heter det i brevet.

Einar Aas har i en årrekke levert svært sterke resultater som kraftmegler. Det har gjort ham til en av Norges rikeste menn, og en av dem med høyest inntekt, før han den 10. september tapte alt.

Aas hadde 1,3 milliarder i interesser i kraftmarkedet, plassert i det som kan ligne et veddemål om hvordan prisene ville utvikle seg. I stedet for at de norske prisene steg og nærmet seg de tyske, slik han så for seg, skjedde det motsatte.

Prisforskjellene økte til 17 ganger det som er normalt, og Aas selv konkluderte med at det eneste utfallet var akkord eller konkurs.

Ifølge Nasdaq må privatpersoner som handler direkte på børs med eget clearingselskap ha minimum 70 millioner euro, tilsvarende 665 millioner norske kroner, i likvide midler.

Aas gikk dermed i mislighold overfor clearinghuset da han 10. september overførte sine siste 350 millioner i et forsøk på å gjøre opp et marginkrav med frist samme dag, og denne overføringen ikke var tilstrekkelig.

Etter at Aas påførte oppgjørssentralens misligholdsfond et tap på 1,1 milliarder kroner, har flere børsmedlemmer krevd at børsen redegjør for sin praksis med å tillate privatpersoner clearingmedlemskap.