Lagmannsretten forkastet anken fra spionsiktet russer

Russiske Mikhail Botsjkarev (midt i bildet) på utsnitt av større gruppebilde tatt foran Stortinget under seminaret ECPRD 2018. Botsjkarev er varetektsfengslet siktet for spionasje. PST tror han samlet informasjon fra trådløse signaler eller nettverk under seminaret. Foto: Peter Mydske / Stortinget / NTB scanpix Les mer Lukk

Spionsiktede Mikhail Botsjkarev må fortsatt sitte varetektsfengslet, slår Borgarting lagmannsrett fast.

– En samlet vurdering av bevismaterialet tilsier etter lagmannsrettens oppfatning at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har samlet inn opplysninger fra blant annet datanettverk og/eller andre trådløse signaler i stortingsbygningen, og at han derved har overtrådt straffeloven, heter det i kjennelsen.

Botsjkarev ble pågrepet fredag etter å ha vært deltaker på et IT-seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD).

To uker

I Oslo tingrett ble han fengslet i to uker, men avgjørelsen ble anket.

– Lagmannsretten finner – i likhet med tingretten – at Botsjkarevs atferd og handlinger mens han deltok på ECPRD-konferansen på Stortinget, sammenholdt med opplysningene om aktivitetsnivå og modus for russisk etterretningsvirksomhet, tilsier at siktede har bedrevet etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter, skriver de fire dommerne som står bak avgjørelsen.

Lagmannsretten peker på at «selv om siktedes atferd og handlinger vurdert enkeltvis kan anses tilforlatelige eller forklarlige, tilsier en samlet vurdering at vilkåret om skjellig grunn til mistanke er oppfylt».

Diplomatisk garanti

I motsetning til fengslingskjennelsen fra tingretten, er det ingen begrensninger i adgangen til gjengi informasjon fra kjennelsen i lagmannsretten.

Botsjkarev fengsles både på grunn av faren for at han skal forlate landet og for bevisforspillelse. Av kjennelsen kommer det fram at den russiske ambassaden har gitt en diplomatisk garanti «for at Mikhail Botsjkarev vil oppholde seg i ambassadens boliger, ikke forlater Norge og ikke unndrar seg straffeforfølgning hvis han løslates umiddelbart», men dette har altså ikke påvirket lagmannsrettens vurdering.