NRK: Bane Nor får kritikk i ny rapport

Jernbanetilsynet er kritisk til sikkerhetsnivået Bane Nor legger opp til i nye tunneler.

Dette gjelder blant annet den nye Ulrikstunnelen på Bergensbanen som Bane Nor ifølge NRK planla uten slukkevann og mekanisk ventilasjon. Det er lagt opp til det samme sikkerhetsnivået på Vestfoldbanen og Follobanen.

– Vi frykter at Bane Nors nye praksis med å bygge tunneler uten slukkevann og mekanisk ventilasjon vil redusere sikkerheten, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Statens jernbanetilsyn.

I juni omtalte rikskringkasteren et brev sendt fra brannsjef Leif Linde i Bergen til Bane Nor. I brevet rettet han kritikk mot det planlagte sikkerhetsnivået i tunnelen. Dette brevet, sammen med lignende kritikk fra blant andre Vestfold interkommunale brannvesen, førte til at tilsynet gjennomførte et tilsynsmøte hos Bane Nor.

I tilsynsrapporten påpekes det blant annet at det ved bygging av nye jernbanetunneler ikke i tilstrekkelig grad blir lagt til rette for nødetatenes innsats.

– Vi er fornøyd med å ha fått forståelse for bekymringen vi har. Både for sikkerheten i Ulrikstunnelen, men også for framtidige tunneler over hele landet. Dette vil skape presedens for andre utbygginger, sier Linde om rapporten.