Slik kan nye Aker sykehus bli

Slik ser Helse SørØst for seg at det nye lokalsykehuset på Aker kan bli seende ut. Illustrasjon: Nordic/Aart/HSØ Les mer Lukk

Helse Sør-Øst ønsker å bygge et nytt lokalsykehus på tomta til gamle Aker sykehus. Med høyhus og innkjøring både fra Trondheimsveien og Sinsenveien.

For syv år siden vedtok Helse Sør-Øst, mot store protester, å legge ned Aker sykehus. Etter nedleggelsen har det vært heftig debattert hva området skal brukes til i framtiden. Mange drømte og kjempet om et nytt lokalsykehus i lokalene.

Og i fjor vinter gikk styret i Helse Sør-Øst inn for at Oslo kommune kan legge den nye storbylegevakten her. Som nærmeste nabo ønsker Helse Sør-Øst å legge det nye lokalsykehuset på Aker, og i vinter signerte Helse Sør-Øst kontrakten med arkitekter og utbyggere.

Nye Aker sykehus sett med arkitekters øyne. Illustrasjon: Nordic/Aart/HSØ Les mer Lukk

Nye tegninger i september

– Vi legger opp til å videreføre den gode samarbeidsmodellen vi har i dag, der sykehusets skadelegevakt holder til i samme bygg som kommunens allmennlegevakt. Dermed sikres innbyggerne en effektiv og god legevakttjeneste, sa administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst i fjor.

I midten av september vil de eksterne byggkonsulentene og arkitektene presentere de foreløpige tegningene for det nye sykehuset.

LES OGSÅ:Storbylegevakt på Aker et skritt nærmere realitet

Både høyhus og lavere sykehusbygg

I prosjektfasen har Helse Sør-Øst sett på tre forskjellige alternativer for en mulig utforming av det nye sykehusanlegget på Aker. Gjennom en totalvurdering falt valget til slutt på konseptet «Utsikt».

— Konseptet er robust og kan tåle store forandringer i både program og form, uten å miste sin tydelighet, heter det i prosjektbeskrivelsen.

LES OGSÅ:Frp ber byrådet bli mer aktive i kampen for å redde Ullevål sykehus

Konseptet er utarbeidet av Nordic – Office of Architecture i samarbeid med Cowi, Norconsult, AART, Bjørbekk & Lindheim og OEC.

Slik kan det bli seende ut inne på sykehusområdet når nye Aker sykehus står ferdig. Illustrasjon: Nordic/Aart/HSØ Les mer Lukk

Tegningene, som ligger i saksdokumentene hos plan og bygg, viser at prosjektet vil bli en blanding av høye bygningskropper og en lavere omkringliggende base av hus. Det nye lokalsykehuset vil ha en tydelig bygningsmessig oppdeling mellom somatikk og psykisk helsevern, bundet sammen med et adkomsttorg.

Sykehuset er planlagt med innkjøring for biler både fra Trondheimsveien og Sinsenveien.

Denne saken ble opprinnelig publisert av VårtOslo.