Banket opp datterens kjæreste til blods med jernrør

Begge de to mennene er tidligere straffedømt en rekke ganger, blant annet for voldsrelaterte hendelser. Den ene, som var faren til fornærmedes tidligere kjæreste, uttalte til politiet under pågripelsen at fornærmede «fikk som fortjent». Les mer Lukk

To menn er dømt til fengsel etter at de gikk slo kjæresten til den ene mannens datter til blods med jernrør og stokk.

Begge fikk ti måneders ubetinget fengsel, noe som tilsvarer én måned per minutt som politiet mener angrepet varte.

Ifølge dommen fra Moss tingrett endte den fornærmede mannen blant annet opp med et nesebeinsbrudd og avrevet leggmuskulatur.

– Voldsutøvelsen kunne ha fått langt alvorligere følger. [Mennene] har også forberedt seg på at det kunne oppstå en voldssituasjon, når de brakte med seg en jernstang, stokk og hanske, konkluderer tingretten.

Les også:Østfold er det fylket i Norge hvor størst andel innvandrere er arbeidsledige

Skulle gi ham en «lærepenge»

Ifølge rettspapirene hadde fornærmede et turbulent av og på-forhold med datteren til den ene domfelte mannen. Han hadde tidligere blitt ilagt et besøksforbud av politiet.

Kort tid før hendelsen i Moss hadde mannen dessuten blitt dømt for vold mot kvinnen. Dagen da volden oppsto hadde paret kranglet i kvinnens leilighet. Kvinnen beskrev fornærmede som «ustabil».

Dommer Wenche Flavik og hennes to meddommere mente volden bar preg av at den fornærmede skulle få «en lærepenge». Faren til fornærmedes kjæreste hadde dessuten uttalt til politiet under pågripelsen at den fornærmede «fikk som fortjent».

Les også:Disse kan bli politisk leder for nye Viken

Hevder de ble møtt med kniv

Angrepet skjedde i kvinnens leilighet, hvor den fornærmede mannen befant seg alene og ifølge kvinnens forklaring skal ha truet med å rasere stedet.

Da de to mennene, deriblant kvinnens far, ankom leiligheten, hevdet de at fornærmede møtte dem med en kniv i hånda.

– Uavhengig av dette, mener retten at det er klart at de tiltaltes handlemåte gikk utover det som var nødvendig for å avverge et eventuelt angrep og at de hadde handlingsalternativer. De kunne ha trukket seg tilbake og kontaktet politiet, konkluderer tingretten.

Les også:Sissel strakte forgjeves ut en hånd

(Artikkelen er først publisert i Moss Dagblad/Dagsavisen)