Støttegruppa for Farida stevner Utlendingsnemnda på nytt

Støttegruppa for Farida har levert en ny stevning mot UNE slik som varslet i mai da nemnda vedtok at Farida og familien ikke får komme tilbake til Norge. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Les mer Lukk

Støttegruppa for Farida har levert en ny stevning mot UNE slik som varslet i mai da nemnda vedtok at Farida og familien ikke får komme tilbake til Norge.

I samråd med familien har støttegruppa besluttet å stevne UNE på nytt med grunnlag i at de mener vedtaket er ugyldig som følge av feil rettsanvendelse, feil bevisvurdering og feil faktum, samt saksbehandlingsfeil.

Ifølge en pressemelding fra gruppa er feilene blant annet manglende og feilaktig risikovurdering ved retur av familien til Afghanistan og at UNE har behandlet saken uten å ta i bruk nemnd.

«Etter vår oppfatning har ikke UNE fattet vedtak i tråd med det som er fastsatt av domstolene, og vi ønsker derfor å prøve hvorvidt UNE kan unnlate å fatte vedtak i tråd med rettskraftige dommer», heter det i pressemeldingen.

Høyesterett

Fredag 4. mai ble det kjent at UNE opprettholder beslutningen om at Farida (12) og familien ikke får komme tilbake til Norge, til tross for at Høyesterett i mars konkluderte med at avgjørelsen om å tilbakekalle deres flyktningstatus er ugyldig. Familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015.

Støttegruppa skrev på sin Facebook-side etter beslutningen i mai at de ville stevne UNE på nytt, og fredag ble stevningen sendt av prosessfullmektig, advokat Vera Vikki.

I stevningen bes det også om en midlertidig forføyning med håp om at staten kan hente familien til Norge slik at de kan oppholde seg i Norge i påvente av ny dom i saken.

Ber om prioritering

Når saken vil komme opp for domstolen, er ennå ukjent. Det kan ta opp til seks måneder, men i stevningen er det bedt om at saken prioriteres.

Da familien ble tvangssendt ut av landet, hadde Farida (9) og moren bodd i Norge i underkant av fire år. Jenta, som i dag er tolv år gammel, hadde blant annet begynt på skole på Dokka. Saken hennes har vakt sterke følelser i flere deler av samfunnslivet.