Slutt på oljefyring i 2020, men unntak uroer

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) kan glede seg over at en forskrift om forbud mot mineralolje nå er på plass. Foto: Tore Meek / NTB scanpix Les mer Lukk

Regjeringen har vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020, men sykehus, landbruk og byggeplasser får utsettelse.

Disse forbrukerne av fyringsolje er unntatt forbudet fram til 2025.

– At regjeringen unntar sykehus, landbruk og byggeplasser fra forbudet, uthuler Stortingets vedtak, sier rådgiver Jenny Skagestad i miljøstiftelsen Zero.

– Allerede i dag finnes gode alternativer, og åtte års utsettelse gir ikke disse aktørene insentiv til å komme raskt i gang med å ta i bruk fornybare oppvarmingsløsninger, legger hun til.

Skagestad understreker at forbudet mot fyringsolje er prinsipielt viktig og vil bli lagt merke til.

Generelt er forsyningssikkerhet og praktiske og økonomiske hensyn årsaken til at det er gitt unntak fra forbudet for enkelte typer bygninger, ifølge Klima- og miljødepartementet. Blant annet gjelder ikke forbudet for fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet, og det gis utsatt frist til sykehusbygg med døgnkontinuerlig pasientbehandling.

Departementet viser til at det for driftsbygninger i landbruket kan være spesielle utfordringer med å skifte oppvarmingsløsning, blant annet fordi behovet for effekt kan være spesielt stort i perioder. En utsatt frist vil gi byggeierne mer tid.

Ifølge regjeringen er oljefyrforbudet beregnet å redusere utslippene med minst 340.000 tonn CO2 årlig i gjennomsnitt over perioden 2016–2035. Det tilsvarer omtrent utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i Oslo.

Mineralolje er definert som lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur.