Asylleder dømt til ni måneders fengsel

En 75 år gammel eier og driver av flere asylmottak i Agder er dømt til ni måneders fengsel for seksuelle handlinger mot flere asylbarn.

Straffen fra Lister tingrett er to måneder lengre enn aktors påstand, og ble avsagt fredag, skriver Fædrelandsvennen.

Mannen var tiltalt for gjentatte seksuelle handlinger mot åtte unge asylbarn i mottaket som han både eier og driver. Han har nektet straffskyld for de påtalte forholdene og hele tiden fastholdt at han hadde en kjærlig måte å omgå barna på.

Tingretten ser imidlertid annerledes på dette og skriver i dommen:

– Selv om tiltalte selv mener han ikke har gjort noe galt, foreligger det ikke unnskyldelig rettsvillfarelse. Han ble advart flere ganger av egne kolleger om «å være forsiktig» overfor barna. Når han valgte å opptre og utføre de handlinger som retten har funnet bevist, medfører det straffansvar når han forsettlig beveger seg over grensen for det straffbare.

I dommen går det fram at barna fant handlingene ekle og integritetskrenkende. Foruten straffen må den dømte 75-åringen også betale sju av barna til sammen 175.000 kroner i oppreisningserstatning.