Fortsatt oppgang i varehandelen

Omsetningen i varehandelen gikk opp med 1,8 prosent fra april til mai i år. Det skjer etter en oppgang på 0,7 prosent fra mars til april.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå en klar vekst siden i fjor høst, opplyser Statistisk sentralbyrå.

De fleste bransjer økte omsetningen fra april til mai i år. Salget i dagligvareforretningene samt butikkhandel med klær har bidratt til økt vekst. Butikker med salg av byggevarer har også bidratt til økningen i denne perioden. Bensinstasjoner hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet i samme periode.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 2,1 prosent i perioden mars-mai 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.