Oslo opphever vanningsforbudet

Oslo kommune opphevet torsdag totalforbudet mot hagevanning. Kommunen innfører imidlertid regulering på når vanning er tillatt.

De nyinnførte reglene gjelder vanning med spreder og vannslange, og innebærer at husstander med oddetallsnummer får vanne på oddetallsdatoer mellom klokka 21 og 23.

Husstander med partallsnummer kan vanne på partallsdatoer i samme tidsrom.

– Vi vil takke innbyggerne i Oslo for at de har tatt ansvar og overholdt hagevanningsforbudet. Vi ser at vannforbruket har gått ned under forbudet, og det har hjulpet oss med å sikre byens vannforsyning, sier fungerende avdelingsdirektør Frode Hult, i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.