Helleland beordrer omstridt ungdomssenter nedlagt

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) mener det er tydelig at det har skjedd svikt ved Vestlundveien ungdomssenter i Tønsberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Les mer Lukk

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) beordrer nedleggelse av Vestlundveien ungdomssenter i Tønsberg på bakgrunn av en granskingsrapport.

Rapporten som statsråden fikk på sitt bord fredag, konkluderer med at driften av ungdomssenteret ikke er forsvarlig og at beboerne ikke får forsvarlig behandling, skriver Dagbladet.

Rapporten viser i korte trekk at terskelen har vært for høy når det kommer til å begrense ungdommens frihet.

– Det er bekymringsfullt for meg at verken Bufetat vest, Bufdir eller Fylkesmannen i Hordaland har fanget opp og tatt tak i de alvorlige forholdene som framkommer av rapporten, sier Helleland.

Dagbladet har skrevet en rekke artikler om at ungdommer ruset seg tungt mens de bodde på senteret. To rusavhengige jenter på 17 og 18 år som hadde bodd på institusjonen, døde i fjor høst, ifølge avisen. Den ene jenta døde ett år etter at hun flyttet fra institusjonen, mens den andre døde to år senere, opplyste kommunikasjonssjef Trond Nygard-Sture i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region vest til NTB i mai da senteret ble midlertidig stengt grunnet uforsvarlig drift.

Statsråden iverksetter nå tiltak som blant annet skal gå gjennom alle landets atferdsinstitusjoner.