Mekling på overtid for flyteknikerne

Fly kan bli stående på bakken hvis det ikke oppnås enighet i to meklinger denne uka. Avinor advarer om alvorlige konsekvenser. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Les mer Lukk

En time etter at meklingsfristen utløp, sitter fortsatt flyteknikernes organisasjon og NHO Luftfart i forhandlinger hos Riksmekleren.

Flyteknikerne satte seg ned hos Riksmekleren tirsdag formiddag for å prøve å komme fram til enighet med NHO Luftfart i lønnsoppgjøret for i år. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene mekler nå på overtid.

Leder av Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), Jonas F. Høyem, ønsket ikke kommentere meklingen overfor NTB like over midnatt.

Brøt forhandlingene

Partene brøt hovedforhandlingene 8. juni ettersom NHO ikke ville imøtekomme flyteknikerne på noen av punktene som var viktige for dem, blant annet helse og nattarbeid.

Medlemmene i NFO kommer fra både Norwegian, SAS og Widerøe, og det er varslet plassoppsigelse for 430 av organisasjonens rundt 500 medlemmer i tariffområdet.

NFO går forsiktig ut og har valgt å bare ta ut tre medlemmer i en eventuell streik i første omgang, én person i hvert av de tre selskapene.

Meklingsfristen var ved midnatt natt til onsdag, og NFO har varslet at medlemmene vil gå ut i streik umiddelbart etter fristen hvis ikke det blir oppnådd enighet. I verste fall vil fly bli stående på bakken.

Ny streik truer

Situasjonen blir ytterligere tilspisset hvis det ikke blir enighet i den andre meklingen som omfatter flyplassansatte denne uka. Meklingen starter torsdag. Dersom det ikke kommer til enighet, har LO stat og YS varslet at streik iverksettes fra fredag klokka 10.

På Stavanger Lufthavn Sola er det varslet plassoppsigelse for 90 ansatte. En streik vil bety at flyplassen i praksis vil være stengt, ifølge lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen.

Flyplasser rammes

En streik vil ramme flere av lufthavnene i Avinor. Ved Stavanger, Haugesund, Alta, Svolvær, Sandnessjøen, Honningsvåg, Sandane og Rørvik vil det ikke kunne avvikles trafikk etter klokken 10 fredag morgen. Ved Stavanger vil også offshore-trafikken stoppes av en streik.

– Store deler av lufthavn-nettverket vil bli preget av dette i en hektisk ferietid. Avinor har ikke mer informasjon å gi på det nåværende tidspunkt, og vi ber de reisende holde seg oppdatert via sitt flyselskap eller våre nettsider, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor.

Streikeuttaket får i første omgang ingen konsekvenser for trafikken ved Oslo lufthavn.