Ingen storstreik i finansnæringen

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Les mer Lukk

To timer på overtid ble arbeidsgiversiden Finans Norge enige med Finansforbundet, men meklingen med LO resulterte i at 1.200 medlemmer tas ut i streik.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet og at vi fikk mange krav innfridd, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman til NTB.

Blant annet nevner han kravet om at ansatte som har vært i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden. Han trekker også fram at laveste trinn i lønnssystemet er fjernet.

De har også fått gjennomslag for at midlertidige ansatte direkte gjennom bedriften etter tre måneder skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte.

– Det vil særlig være gunstig for ungdommer og andre vikarer, sier Hellman.

Tøffe forhandlinger

Forbundslederen legger ikke skjul på at forhandlingsprosessen har vært krevende.

– Det har vært en tøff mekling og det var tøft å måtte bryte, men samtidig har det vært fremgang og optimisme, sier Hellman, som understreker at de er fornøyde med at det ikke blir streik.

Også arbeidsgiversiden Finans Norge er fornøyde med å ha unngått storstreik.

– Vi ble enige om en ansvarlig økonomisk ramme og har tatt viktige skritt for å modernisere tariffavtalen. Det er vi tilfredse med, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i en pressemelding.

LO ut i streik

LO, som ikke kom til enighet med arbeidsgiversiden, tar ut rundt 1.200 medlemmer fra klokken 08 torsdag morgen.

– Vi krevde rett til å opprette tariffavtale og det samme tillegget ved tidligpensjon som andre ansatte i privat og offentlig sektor har fått. Det var det ikke mulig å få Finans Norge med på, derfor streiker vi, sier Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO og forhandlingsleder.

LO krever at deres forbund skal ha rett til å opprette tariffavtale i Finans Norges, men fikk ikke kravet innfridd. I tillegg ønsker organisasjonen å sikre arbeidstakere som slutter etter fylte 62 år en bedre pensjon gjennom et kronetillegg.

– Dette er noe arbeidstakerne i alle de andre oppgjørene har fått, vi krever at de ansatte i finansnæringen skal få det samme, sier Følsvik.

Prinsipielle krav

Finans Norge mener de strakte seg langt og understreker at LOs krav er av svært prinsipiell karakter.

– LOs krav om tariffavtale i hele finansnæringen er et gammelt krav som det har vært jobbet med lenge. Denne gangen strakk vi oss langt for å få til en løsning, men det var dessverre ikke nok for LO, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i en pressemelding.

LO organiserer under 3,5 prosent av de ansatte i finansnæringen og Kerr opplyser at streiken i mindre grad vil berøre bank- og forsikringskunder i Norge, men vil ha betydelige konsekvenser for enkelte foretak hvor LO har et større antall medlemmer.

Det kom ikke noe lønnstilbud på bordet under meklingen.