Frp sier ja til assistert befruktning

Frp-landsmøtet gikk søndag inn for å tillate assistert befruktning for enslige. Men stortingsrepresentantene kan bli fristilt når saken kommer til behandling.

De to andre regjeringspartiene Høyre og Venstre har allerede sagt ja til assistert befruktning for enslige. Søndag kom flertallet på Frp-landsmøtet til samme konklusjon. Men i spørsmål som disse er det ikke uvanlig at stortingsrepresentantene fristilles, og slik kan det bli for Frps del.

– Det vil bli tatt opp på et gruppemøte i stortingsgruppa om representantene skal fristilles, sier Frps helsepolitiker Bård Hoksrud til NTB.

I dag er det bare gifte eller samboere som kan få tilbud om assistert befruktning.

– Det at Fremskrittspartiet støtter assistert befruktning for enslige betyr ikke at dette trenger å være subsidiert av skattebetalernes penger, heter det i den vedtatte resolusjonen.

I fjor sa Frp-landsmøtet nei til surrogati og ja til eggdonasjon. Stortingets helse- og omsorgskomité skal 8. mai avgi innstilling til stortingsmeldingen om bioteknologi, som tar for seg nettopp disse spørsmålene og flere forhold knyttet til fosterdiagnostikk.