Nav stanset barnetrygden for 17.000 barn i utlandet

17.000 barn oppholdt seg så lenge i utlandet i 2017 at Nav stoppet utbetaling av barnetrygd. Årsaken til oppholdene blir ikke registrert. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix Les mer Lukk

17.000 barn oppholdt seg så lenge i utlandet i 2017 at Nav stoppet utbetaling av barnetrygd. Årsaken til utenlandsoppholdene blir ikke registrert.

Etter reglene stanses utbetalingen av barnetrygd når barn har oppholdt seg i utlandet over tre måneder. Ifølge Aftenposten skjedde dette med barnetrygden til 17.000 barn i fjor.

Dette inkluderer både dem som melder fra og dem som ikke melder fra til Nav om opphold i utlandet.

De 17.000 fra i fjor er en betydelig økning fra 2016 da dette gjaldt rundt 11.000 barn. For 2015 er tallet cirka 10.000 barn.

Nav har ingen oversikt over reisemål, statsborgerskap eller landbakgrunn for dem som får stanset trygden, og foreløpig er det heller ingen planer om å innføre et register for dette.

– Innføring av en slik systemendring vil være kostbar og er per i dag ikke planlagt, uttaler kontorsjef Anne-Louise Nore i Nav.

Oslo kommune mener Nav sitter på informasjon som kan bidra til å spore opp barn som er blitt borte og avdekke lovbrudd og har søkt om dispensasjon fra taushetsplikten i Nav-loven. Søknaden blir behandlet i løpet av april.