Vedum varsler kamp mot nye EU-planer

For to uker siden lanserte EU-kommisjonen planer om et eget arbeidsmarkedsbyrå. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener forslaget bør bli møtt med veto i EØS.

– Trepartsmodellen og samarbeidet i arbeidslivet er kjernen av norsk politikk. Arbeidsmarkedspolitikken er kronjuvelen vår. Dette handler om arbeidsmarkedet for deg og meg, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om EU-kommisjonens planer om et arbeidsmarkedsbyrå til Klassekampen.

Det nye arbeidsmarkedsbyrået skal stå klart allerede neste år, og planene har blitt møtt med kritikk i våre naboland, skriver avisen. Flere partier og arbeidslivsorganisasjoner mener byrået vil være en inngripen i den nasjonale selvbestemmelsen.

Tre oppgaver

Byrået skal ha tre hovedoppgaver: Sørge for informasjon om de ulike landenes arbeidsmarkeder blir tilgjengelig i hele EU, samt sørge for samarbeid mellom medlemslandenes myndigheter. I tillegg skal byrået avgjøre uenigheter mellom medlemslandene eller ved andre grensekryssende konflikter.

– Det norske arbeidsmarkedet fungerer i hovedsak meget bra, og det er ingen grunn til at vi skal gi fra oss kontrollen over det, Sp-lederen.

Han mener regjeringen allerede nå må begynne å forberede seg på å si nei til det nye EU-byrået.

NHO er uenig

Overfor Klassekampen hevder Vedum at ingen aktører i det norske arbeidsmarkedet ønsker EU inn – verken LO eller NHO. Det er ikke en påstand NHO kjenner seg igjen i.

– Dette byrået ikke er noen trussel mot Norges arbeidsmarked og har ingenting med den norske trepartsmodellen å gjøre. Det blir enda verre når han hevder at vi må gi fra oss kontrollen over det norske arbeidsmarkedet, uttaler avdelingsdirektør Tore Myhre til NTB.