Årets gaupejaktkvote er den laveste på mange år

Det er åpnet for jakt på 38 gauper når årets lisensjakt starter torsdag. Det er den laveste kvoten på over 20 år, ifølge Nationen.

Avisen skriver at det ble registrert 55,5 familiegrupper av gaupe i Norge i fjor. Det tilsvarer rundt 330 dyr. Året før ble det registret 52 familiegrupper. Stortingets bestandsmål for gaupe er på 65 årlige grupper.

Det er bare i rovviltregionene Oppland og Midt-Norge (Trøndelag og Møre og Romsdal) at det åpnes for kvotejakt fram til 31. mars. I fylkene Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er det åpnet for kvotefri jakt. I Oppland kan det skytes sju gauper, mens tallet i Midt-Norge er på 31.

Rovviltnemndene gikk i fjor høst inn for at det kunne felles til sammen 49 gauper. Når kvoten for hele landet er på 38 dyr, er det laveste på minst 20 år.

– Det synes å være en bred enighet om at gaupebestanden i Norge nå bør økes, sier miljøminister Ola Elvestuen (V).

En prognosemodell fra Norsk institutt for naturforskning regner ut den forventede utviklingen i gaupebestanden, og ifølge beregningene er det 58 familiegrupper av gaupe før jakten begynner.

– Fellingskvotene er satt slik at gaupebestanden skal holde seg så nær de fastsatte bestandsmålene som mulig. Årets jaktkvoter er satt slik at vi mest sannsynligvis kommer nærmere det nasjonale bestandsmålet i 2019, sier Elvestuen.