Asylsøkere vant i rettssak om alderstesting

Oslo tingrett har konkludert i saken der fem afghanske asylsøkere saksøkte staten, ved Utlendingsnemnda. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Les mer Lukk

Oslo tingrett har kommet fram til at Utlendingsnemndas vedtak for fem unge mannlige asylsøkere fra Afghanistan, er ugyldig. Nemnda vil anke dommen.

Torsdag falt dommen i saken der fem mannlige afghanske asylsøkere saksøkte staten ved Utlendingsnemnda (UNE) for bruk av alderstesting i asylvurderingen. Saken gjaldt gyldigheten av vedtakene om avslag på søknader om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag.

«Retten har konkludert med at Utlendingsnemndas avgjørelser i samtlige fem saker er basert på uriktig rettsanvendelse, feil faktum og uriktig bevisvurdering. Det er innhentet aldersundersøkelser uten at det var rettslig grunnlag for dette. De konkrete aldersvurderingene i samtlige fem saker er uriktige», heter det i rettens vurdering.

Tvisten er begrenset til å gjelde aldersvurderingen. I dommen heter det at «det er enighet om at vedtakene er ugyldige dersom den konkrete aldersvurderingen er uriktig.»

De fem afghanske borgerne kom til Norge hver for seg mellom 26. juli og 1. oktober 2015. Samtlige sa ved ankomst at de var 15 eller 16 år gamle. Høsten 2015 ble det gjennomført medisinsk aldersundersøkelse av dem, der utlendingsmyndighetene konkluderte med at fire av dem var over 18 år, og en var over 17 år.

Les også:Ap og Sp støtter ikke SVs hasteforslag om asyl

– Sensasjonell dom

Advokat Jostein Løken ved advokatfirmaet Elden har representert samtlige av de fem mennene i saken. Til TV 2 sier han at det er uvisst hva som skjer videre.

– Det er helt sensasjonelt og betyr at staten er nødt til å gjøre noe for å kompensere for den uretten som er begått, sier Løken.

Løken sier til VG at han nå regner med at klientene hans får oppholdstillatelse i Norge etter dommen.

Kommunikasjonsdirektør i UNE, Bjørn Lyster, skriver i en epost til avisa at de kommer til å anke dommen.

– Våre fagfolk har lest dommen, og de har også snakket med regjeringsadvokaten om den. Denne dommen kommer til å bli anket. Vurderingene til tingretten er langt unna det våre folk mener er riktig jus og riktig resultat, skriver Lyster.

Les også:Mahad Mahamud søker asyl på Island

Aldersundersøkelser

Lyster skriver at UNEs syn på både bevisvurderingene og aldersundersøkelsene kom tydelig fram gjennom forklaringene i retten, noe han sier er annerledes enn hvordan tingretten resonnerer i dommen.

«Resultatet fra de medisinske aldersundersøkelsene har vært basert på en skjønnsmessig sammenstilling av resultatene fra hånd- og tannundersøkelsene. Det er gitt en estimert alder, og med sikkerhetsmarginer nedover i alder i form av standardavvik», forklarer UNE i dommen.

Det ble også brukt en ny statistisk modell for medisinsk aldersundersøkelse, kalt BioAlder, i de aktuelle sakene.