Betydelig snøskredfare i Nordland

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utstedt varsel om betydelig snøskredfare i distriktet Salten og breen Svartisen i Nordland.

Det ventes lokalt opp mot 30 cm nysnø fram til lørdag. På vindutsatte plasser over 6–800 meter over havet kan det danne seg ustabile nysnøflak. Disse kan lett utløses av en skikjører, advarer NVE.

I lavereliggende områder ventes skredfaren å være lavere grunnet milde temperaturer som bidrar til raskt stabilisering. Enkelte våte løssnøskred kan forekomme.