Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet

Fredag presenterte politidirektør Odd Reidar Humlegård Politidirektoratets vurdering av hvordan det enkelte politidistrikt skal organiseres på lokalt nivå. Les mer Lukk

Politidirektoratet støtter bevæpningsutvalgets forslag om å ha ubevæpnet politi som hovedmodell i Norge, men åpner opp for bevæpning i noe større grad.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterte torsdag politidirektoratets innspill til bevæpningsutvalgets forslag om å videreføre dagens våpenordning i politiet.

Under pressekonferansen kom det fram at Politidirektoratet støtter bevæpningsutvalgets forslag om å ha ubevæpnet politi som hovedmodell i Norge.

Politimesterne i de tre største byene Oslo, Bergen og Trondheim ønsker bevæpning på generelt grunnlag, og Humlegård vektla at direktoratet støtter innspillene om å åpne opp for bevæpning i noe større grad enn hva dagens regelverk tillater. Han presenterte «områdebevæpning», en løsning som kan åpne for bevæpning i flere situasjoner enn dagens regelverk tillater.

Politidirektøren foreslår å senke terskelen for at patruljerer skal bevæpne seg når de er i utsatte områder, blant annet i områdene rundt Oslo sentralstasjon og Oslo lufthavn.

I mars konkluderte bevæpningsutvalget med at politiets våpen fortsatt bør ligge innelåst i bilen. Seks av utvalgets sju medlemmer sa nei til generell bevæpning av politiet. Beredskapstroppens tidligere leder Anders Snortheimsmoen utgjorde mindretallet som mener politiet bør bære et uladd våpen, med ammunisjon tilgjengelig.

Totalt ønsker seks politidistrikt en videreføring av dagens ordning. Tre politidistrikt støtter mindretallets forslag om å bære uladd våpen, mens tre politidistrikt og Politiets utlendingsenhet (PU) ønsker generelt bevæpnet politi.

Aktuelt:

Politiet har hatt 20 ukontrollerte skyteepisoder

Høyre mener statistikk om politiets våpenbruk slår hull på myte

Politiet på Gardermoen fortviler over manglende bevæpning