Brudd i samtaler om sammenslåing av Troms og Finnmark

Samtalene om en fylkessammenslåing mellom Troms og Finnmark gikk onsdag ettermiddag i stå.

Bakgrunnen for at det er kommet til brudd i forhandlingene, er at Finnmark ikke godtar formuleringer fra Troms' side.

– Troms ville ikke anerkjenne Finnmark som likeverdig part i forhandlingene, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik i en pressemelding.

At forhandlingene nå har kollapset, betyr at de to fylkestingene ikke vil kunne fatte likelydende vedtak om sammenslåing når de holder hvert sitt fylkesting i desember. Vassvik holder imidlertid døren på gløtt for at forhandlingene kan bli gjenopptatt.

Stortinget har besluttet at Norges to nordligste fylker skal slås sammen, og Troms og Finnmark forsøker nå å bli enige om navnet på det nye fylket og hvor myndighetsorganer skal plasseres.