Politimesteren i Nordland beklager overfor Tysfjord-ofrene

Your browser doesn't support HTML5 video.

Politimesteren i Nordland beklager overfor Tysfjord-ofrene Les mer Lukk

Politiet har avdekket 151 seksuelle overgrepssaker i Tysfjord-komplekset. 43 er voldtektssaker, mens 40 saker omhandler seksuell omgang med barn under 14 år.

Mange av sakene omfatter grove seksuelle overgrep – herunder voldtekter av barn, opplyser Nordland politidistrikt.

Av de 43 voldtektssakene dreier de fleste seg om grove seksuelle overgrep mot barn og voksne. Også i de 40 sakene som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år, er det snakk om grove seksuelle overgrep som etter dagens lovgiving anses som voldtekter.

Politiet opplyser at det er registrert til sammen 82 fornærmede og 92 mistenkte personer. Nærmere 70 prosent av de fornærmede og mistenkte tilhører det lulesamiske miljøet i Tysfjord.

Gjennom avhør av de involverte fremkommer det også at mange har tilknytning til den læstadianske menigheten – både blant dem som tilhører det lulesamiske miljøet og andre.

Etterforskningen har vist at 58 prosent av overgrepene har skjedd på vestsiden av Tysfjorden, mens 42 prosent har skjedd på østsiden av Tysfjorden.

Det er tatt ut ti tiltaler, og politiet tror det blir flere.

Yngste offeret fire år

Mange av overgrepene i Tysfjord har pågått over lang tid, og de startet da fornærmede var svært unge. Den yngste var bare fire år, ifølge politiet.

– Etter dagens lovgiving ville mange saker vært definert som voldtekt, sier politiadvokat Øyvind Rengård.

– Vi ser en grovhet som politiet sjelden ser i overgrepssaker. Over halvparten har en strafferamme på 21 års fengsel, sier han.

– Det sier seg selv at etterforskningen har vært svært utfordrende, legger han til.

Reaksjon: Politiet: Tilgivelse og syndenes forlatelse har vært hinder for åpenhet

Beklager på vegne av etaten

Politiet startet prosjektet etter at elleve kvinner og menn fortalte til VG i juni i fjor at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune. Etter halvannet år avsluttes prosjektet. Resultatet ble lagt frem på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

– Da vi startet, visste vi lite om hvor stor sjanse vi hadde til å kunne føre sakene til doms, men jeg visste at jeg ikke ville at det skulle stå i VG om ti år at disse fortellingene kom fram, men at ingen gjorde noe denne gangen heller. Vi måtte skape et tidsskille. Vi måtte si at nå er det nok. Nå skal man ikke kunne begå overgrep og kunne slippe unna med det. Vi skal gå inn i en ny fase. Det har vært målet med jobben vår, sier politimester Tone Elisabeth Vangen i Nordland politidistrikt til VG.

I mai opplyste politiet at de hadde registrert 120 sedelighetssaker i forbindelse med Tysfjord-saken. De kjente da til mer enn 70 fornærmede og hadde over 80 mistenkte. De fornærmede er i all hovedsak kvinner som var mellom 7 og 16 år gamle da overgrepene skjedde.

– Vi prøver å rette opp en del ting. Jeg beklager på vegne at den etaten jeg jobber i at vi ikke har klart å gjøre det bedre i tidligere tider, sier politimesteren.

Fakta om Tysfjord-sakene:  

* Politiet i Nordland har avdekket 151 seksuelle overgrepssaker relatert til Tysfjord kommune.

* Det er registrert til sammen 82 fornærmede og 92 mistenkte personer.

* Nærmere 70 prosent av de fornærmede og mistenkte tilhører det lulesamiske miljøet i Tysfjord. Rundt 30 prosent har ikke denne tilknytningen. Mange har tilknytning til den læstadianske menigheten.

* Det er registrert 43 voldtektssaker – de fleste omfatter grove seksuelle overgrep mot barn og voksne

* Det er registrert 40 saker som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år, også her er det snakk om grove seksuelle overgrep som etter dagens lovgiving anses som voldtekter.

* 58 prosent av overgrepene har skjedd på vestsiden av Tysfjorden, mens 42 prosent har skjedd på østsiden av Tysfjorden.

* Den første rettssaken gikk i Salten tingrett i høst. En mann i 40-årene sto tiltalt for overgrep mot seks kvinner under dekke av å være sjaman. Aktor la ned påstand om sju års fengsel. Dom faller i midten av desember.

* I tillegg er det mottatt to anmeldelser om brudd på avvergelsesplikten, inkludert en anmeldelse mot Tysfjord lensmannskontor som behandles av Spesialenheten for politisaker.

* Det er registrert tre trusselsaker.

* Politiet startet etterforskning i juni 2016 etter at elleve kvinner og menn fra Tysfjord sto fram med sine overgrepshistorier i VG.

Sjaman

Avisa Nordland skrev i august at 90 fortsatt ble etterforsket, men at politiet regnet med å avslutte etterforskningen av de mange overgrepssakene allerede før jul i år. Rundt 40 saker var da henlagt, eller i ferd med å bli det på grunn av foreldelse.

7. november ble den første rettssaken i Tysfjord-komplekset avsluttet. Den tiltalte, en mann i 40-årene fra Tysfjord, har nektet straffskyld. Han er tiltalt for overgrep mot seks kvinner under dekke av å være sjaman. I Salten tingrett kalte aktor Jorild Steindal mannen en løgner og la ned påstand om sju års fengsel.

Aktuelt: Fylkesmannen: Tysfjord kommune brøt loven i overgrepssaken