EU tillater glyfosat i fem år til

GLYFOSAT: En maisbonde i Illinois, USA, sprøyter med glyfosat. Hva med europeiske bønder? Les mer Lukk

Tyskland kom ned fra gjerdet og sikret tilstrekkelig flertall for å godkjenne verdens mest brukte sprøytemiddel, glyfosat, i fem år.

Medlemslandene i EU møtte i en såkalt appellkomité mandag ettermiddag i et siste forsøk på å få forlenget tillatelsen til bruk av verdens mest brukte plantevernmiddel, glyfosat.

18 medlemsland stemte for, ni mot og Portugal var avholdende, får ABC Nyhetere opplyst fra en intern kilde.

Kommisjonen har underveist justert sitt forslag fra å forlenge tillatelsen fra de sedvanlige 15 år, først til ti, og så fem år som ble vedtatt mandag.

Et forbud mot glyfosat sees på som dramatisk av bønder i EU og Norge. Norge støtter en fortsatt tillatelse til stoffet, men har ikke stemmerett.

Men også innad i landbruket er det store diskusjoner for og imot glyfosat, ut fra spørsmål om helse og miljø.

Les: Verdens viktigste sprøytemiddel i landbruket, glyfosat, fikk ikke ny tillatelse

Har ikke nyttet så langt

Lisensen er egentlig utløpt, men ble midlertidig forlenget til 15. desember i år. I mellomtida har EU-kommisjonen gjort en rekke forgjeves forsøk på å få tilstrekkelig flertall for forslag om å forlenge tillatelsen til glyfosat.

Senest på et møte 9. november i EU-kommisjonens underkomité for plantevernprodukter falt det i fisk, idet det ikke ble oppnådd tilstrekkelig flertall.

16 av EUs 28 medlemsland, med et innbyggertall på minst 65 prosent av EUs befolkning, måtte ha stemt for.

Nå ble det oppnådd 65,71 prosent av innbyggertallet bak ja-flertallet.

Belgia, Hellas, Frankrika, Kroatia, Italia, Kypros, Luxembourg, Malta og Østerrike stemte mot.

Umiddelbart etter avstemningen varslet statssekretær Brune Poirson i det franske økologi- og solidaritetsdepartementet at Frankrike akter å avvikle bruken av glyfosat før de fem årene har gått.

Les også: – EU-vedtak om glyfosat kan undergrave norsk landbruk

Strid om glyfosat-fakta

Det har i lang tid vært store diskusjoner i EU om mulige skadevirkninger på miljøet og om stoffet er kreftfremkallende.

Målinger viser at rester av glyfosat finnes i alt fra matvarer til tysk øl.

EUs ekspertorganer har kommet fram til at bruken av glyfosat er forsvarlig, mens EU-parlamentet 24. oktober vedtok et ønske om forbud mot glyfosat, som ifølge dem skal være utfaset innen 15. desember 2022.

Organisasjonen Corporate Europe Observatory har offentliggjort lekkede dokumenter kalt «Monsanto Papers» om betenkelig saksbehandling av glyfosat-saken hos EUs mattilsyn ECHA, miljødirektorat EPA og kjemikaliebyrået ECHA.

– Uten glyfosat vil europeiske bønder bli straffet i forhold til deres konkurrenter, og forsyningen av mat med høy kvalitet vil bli truet, sa derimot generalsekretær Pekka Pesonen i landbruksorganisasjonene COPA-COGECA i EU

Les også: Sjokkmelding om sprøytemiddelet glyfosat i tysk øl