Polititillitsvalgt advarer mot beredskapssenteret

Bygging av nytt beredskapssenter til 2,6 milliarder kroner går på bekostning av folks sikkerhet, mener tillitsvalgt for politifolkene på østlandet.

– Politidirektoratet og Justisdepartementet spinker og sparer på innbyggernes sikkerhet for å få råd til beredskapssenteret, mener Marie Ekeberg. Hun er etterforsker ved Lillestrøm politistasjon og tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund Øst, som omfatter de tidligere politidistriktene Østfold, Follo og Romerike.

I et innlegg på Politiforum skriver Ekeberg at beredskapssenter og helikopter vil koste 2,6 milliarder kroner innen det står ferdig i 2020.

Hun beskriver en arbeidshverdag som er preget av at politiet er underbemannet og tidvis overarbeidet.

– Den ytterste linjen i politiet er kuttet til et minimum, og mindre enn det flere steder i Norge. Det går utover politiets tilstedeværelse, responstid og straffesakene. Beredskapssenteret og helikopter er gode hjelpemidler, men de har ingen nytte dersom det nesten ikke finnes politifolk igjen ute blant folk, skriver hun.