Islamsk Råd i møte med Kulturdepartementet om statsstøtte

Generalsekretær Mehtab Afsar (tv), styreleder Zaeem Shaukat og administrasjonskonsulent Leyla Hasic i Islamsk Råd Norge (IRN) under en politisk paneldebatt om innvandring, hatkriminalitet og rasisme i Oslo tidligere i høst. Ansettelsen av nikabkledde Hasic er den siste i en rekke kontroverser rundt Rådet. Nå kan statsstøtten være i fare. Les mer Lukk

Det blir neppe fattet noen avgjørelse i saken om statsstøtte til Islamsk Råd (IRN) etter møtet i Kulturdepartementet tirsdag.

Statsstøtten til rådet står på agendaen når IRN tirsdag skal i møte med Kulturdepartementet, skriver Klassekampen.

Kulturdepartementet opplyser til NTB at møtet tirsdag er ett av mange møter, og at det neppe blir tatt noen avgjørelse nå. Når avgjørelsen blir tatt, er ikke klart.

Kontroversene knyttet til Islamsk Råd Norge har vært mange de siste årene og toppet seg i vår da pengestøtten fra Kulturdepartementet som var ment til brobygging og dialog, ble brukt til å ansette en nikabkledd kvinne.

Frøs støtte

IRNs viktigste samarbeidspartner, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), sa til Dagsavisen 4. september at de vurderer å bryte med den muslimske paraplyorganisasjonen.

STL har slitt med samarbeidet med IRN over flere år-

– Vi vet ikke lenger hvem Islamsk Råd snakker på vegne av. Vi opplever at Islamsk Råd har spilt seg selv ut på sidelinjen, og blitt irrelevante, sa generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys.

I etterkant av nikab-bråket i vår, frøs Kulturdepartementet andre rate av pengestøtten på 650.000 kroner, fordi departementet mener det er tvil om hvorvidt IRN utøver sin rolle som brobygger og dialogpartner på en tillitvekkende måte. Departementet er nå i sluttfasen av en juridisk gjennomgang av støttespørsmålet, skriver Klassekampen.

Bakgrunn: Islamsk Råd kan miste halalinntekter

Halal-inntekter

Dersom statsstøtten på rundt 1,3 millioner kroner trekkes tilbake, vil det trolig bli en splittelse i organisasjonen. I fem av de eldste medlemsmoskeene, blant dem Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, arbeides det for å etablere en ny organisasjon.

I sommer ble det kjent at Nortura vurderer å kutte avtalen med Islamsk Råd Norge om halal-sertifisering, etter at Kulturdepartementet besluttet å tilbakeholde driftsstøtten til IRN. Inntektene fra halal-sertifiseringen utgjør 1,4 millioner kroner årlig, og er den største inntektskilden for Islamsk Råd, ifølge Vårt Land.

Aktuelt:

Ny muslimsk fellesorganisasjon etablert

Islamsk Råd avfeier kritikken fra kirken

Den norske kirke kritiserer Islamsk Råd

Ansettelse i Islamsk Råd strider mot rådets egne vedtekter