Undersøkelse: Stor skepsis til migranter og flyktninger

En norsk politikvinne sammen en gruppe asylsøkere på Storskog grensestasjon på den norsk-russiske grensen i november 2015. Les mer Lukk

Fire av ti nordmenn mener at flyktninger og migranter utgjør en stor trussel mot Norge, ifølge en undersøkelse fra Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Hele 44 prosent av de spurte svarer at disse to gruppene utgjør en stor trussel mot Norge, melder NRK.

– Mange er bekymret for terror og IS. Dette er noe vi også finner i mange andre europeiske land. Jeg tror mange velgere også har problemer med å skille mellom flyktninger og migranter som kommer, og terror og IS, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

Hver fjerde nordmann mener at den sikkerhetspolitiske trusselen mot Norge er høy, og de fleste av dem frykter cyberangrep eller terror.

Det er blant Frps velgere at frykten for migranter og flyktninger er størst. Hele 82 prosent av partiets velgere mener trusselen er høy eller veldig høy. Også blant Høyre og Sps velgere er frykten stor, henholdsvis 48 og 47 prosent, mens blant Ap-velgerne er andelen 35 prosent.

Personer som stemmer Rødt eller SV, er minst skeptiske. Bare 14 prosent av disse partienes velgere mener at trusselen er høy eller veldig høy. Disse velgerne mener nasjonalismen i Europa og USA er en større trussel.