Gryende mistillit mot forsvarsledelsen

«Merkelig»: Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund mener forsvarsledelsen, her ved forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, har håndtert lekkasjen «klønete» og «merkelig». FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX Les mer Lukk

Lederen i Norges Offisersforbund tar et knallhardt oppgjør med forsvarsledelsens håndtering av et lekket dokument som omhandler Heimevernet.

– Det er en voksende mistillit blant folk i Forsvaret både mot den militære og politiske ledelsen, sier Torbjørn Bongo, forbundsleder i Offisersforbundet.

Et dokument som omhandler hva som bør være Heimevernets framtidige størrelse, og som ikke var ment for offentligheten, er lekket til en rekke personer og noen medier. Av de lekkede dokumentene går det fram at HV har behov for langt flere soldater enn det regjeringen har lagt opp til i langtidsplanen for Forsvaret. I langtidsplanen står det at HV skal reduseres med 7.000 soldater til en styrke på 38.000 soldater totalt. I det lekkede dokumentet står det at Heimevernet trenger mer enn 50.000 soldater for å løse sine oppgaver.

Les også: Anklages for urent spill om HV

Kraftige reaksjoner

Nedskaleringen av Heimevernet har skapt et stort engasjement i hele landet, og flere partier har gått hardt ut mot kuttene. Senterpartiet har gjort det til en stor valgkampsak å bygge opp HV hvis partiet kommer i regjering. Lekkasjen har ført til kraftige reaksjoner fra både Forsvarsdepartementet og direktøren ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Politisk rådgiver i FD, Audun Halvorsen, skrev i en statusoppdatering på Facebook at gjengivelsen av det FFI mener er et uferdig utkast var basert på «forfalskning av forskning». Før helgen karakteriserte direktør ved FFI, John-Mikal Størdal, versjonen som er blitt lekket som «et falsum», og FFI gjorde det klart at instituttet ikke stiller seg bak det som foreligger i utkastet.

– Det som gjør meg skikkelig forbannet og opprørt er at noen, vi vet ikke hvem, har fått tak i det graderte arbeidsutkastet, endret det og gitt ut en ugradert versjon i vårt navn og sirkulert det bredt, uttalte Størdal.

Nettstedet Aldrimer.no, som først publiserte detaljer fra det som først ble kalt «en hemmeligstemplet forskningsrapport», har svart med å publisere det lekkede dokumentet på sine hjemmesider. Aldrimer.no har snakket med flere uavhengige kilder som sier at det redigerte dokumentet som FFI viser til og den graderte originalversjonen er så godt som identiske.

Bongo mener forsvarsledelsens håndtering av saken har vært «merkelig» og «klønete».

Les også: Krever at rapport blir offentliggjort før valget

– Kritikkverdig

Ifølge Aldrimer.no bestemte sjefen for Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging at arbeidet med strukturstudien om Heimevernet skulle utsettes til etter stortingsvalget da saken var oppe til diskusjon i Forsvarets Forskningsforum i juni. Ingen i Forsvarsdepartementet har så langt kommentert om politisk ledelse var konsultert om beslutningen i forkant. Ifølge FFI var det selve igangsettelsen av strukturstudien som ble besluttet utsatt til etter stortingsbehandlingen av Landmaktutredningen.

– Beslutningen om å stoppe arbeidet med strukturstudien om Heimevernet framstår som politisk motivert. Det er både beklagelig og kritikkverdig, sier Bongo.

Mistillit: Forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo, forteller at misnøyen mot forsvarsledelsen er økende blant de ansatte. FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX Les mer Lukk

Forbundslederen sier han sitter på informasjon som gjør at han går god for det som Aldrimer.no har avslørt så langt i saken.

– Jeg opplever at både departementet og FFI har kommet med bortforklaringer. Hele prosessen har vært med på å svekke tilliten til både forskningsinstituttet og departementet. Det er bekymringsfullt at det brer seg en oppfatning i befolkningen og i de politiske miljøene at man ikke kan stole på det som kommer fra forsvarsledelsen.

Les også: Sjøheimevernet er under avvikling

Politikere på banen

Både Liv-Signe Navarsete (Sp) og Ola Elvestuen (V) har krevd at det som har kommet fram må offentliggjøres og bli en del av den politiske diskusjonen rundt Landmaktutredningen som skal ferdigstilles til høsten. Bongo stiller seg bak politikernes krav.

– Strukturstudien må ferdigstilles og offentliggjøres så fort som mulig. Vi festet lit til det forsvarsministeren sa om viktigheten av åpenhet, men når hun ikke greier å følge det opp i praksis, øker misnøyen. På landsstyremøte i juni kom det klart fram at det er en gryende mistillit mot forsvarsledelsen blant de ansatte. Forsvarsministeren bør ta signalene på alvor og sette sammen et krigsråd som kan se på hva som kan gjøres for å gjenopprette tilliten. Vi stiller gjerne opp.

Les også: Forsvarsøvelse kritiseres for å bryte arbeidsmiljøloven

Tilbakeviser kritikken

Dagsavisen har framlagt kritikken fra forbundslederen i NOF for Forsvarsdepartementet og stilt noen spørsmål i forbindelse med saken. Departementet svarer at forsvarsministeren er på ferie og viser til FFI-direktørens redegjørelse på egne hjemmesider. Politisk rådgiver Audun Halvorsen, svarer følgende på spørsmål om hva som er «forfalskning av forskning» i det som er lekket:

– FFI, ved administrerende direktør John-Mikal Størdal, har gjort grundig rede for de faktiske forhold i saken og hvordan instituttet vurderer dette dokumentet. FFI beskriver dokumentet som «et falsum» og uttrykker meget tydelig at instituttet ikke har hatt befatning med det som er søkt fremstilt som en «ugradert rapport».

Anne-Lise Hammer, kommunikasjonssjef ved FFI, skriver at forskningsinstituttet bare kan ta ansvar for egen håndtering og kommunikasjon i saken.
– Den mener vi har vært konsistent og ryddig fra første dag vi fikk en henvendelse fra en journalist i nettavisen aldrimer.no. Dette skjedde allerede 6. juni.

HV-sjefen: I januar ba HV-sjef Tor Rune Raabye FFI om å sette i gang en helhetlig strukturstudie av Heimevernet. FOTO: ANE OLIVIE OPPHEIM/FORSVARET Les mer Lukk

Hun viser også til FFI-direktørens redegjørelse på egne nettsider.

– Det som ville kunne sette FFI «i et dårlig lys», og på sikt kunne svekke tilliten til FFI som forskningsinstitutt, er om direktøren ikke hadde gått tydelig ut og redegjort for hans og instituttets syn på lekkasjen.

På spørsmål om hva som er «et falsum» i det som er kommet fram, skriver hun:

– Detaljer om hva som er endret verken kan eller ønsker vi å kommentere, blant annet fordi FFI aldri omtaler innholdet i graderte FFI-dokumenter. Vi ønsker også å påpeke at så lenge den som står oppført som hovedforfatter, ansvarlig forskningsleder eller ansvarlig avdelingssjef og dermed FFI, ikke har godkjent en ugradert versjon av dokumentet, hvem går da god for redigeringen og nedgraderingen? FFI går ikke god for at den såkalte ugraderte versjonen ikke kan inneholde gradert informasjon.

Les også: Økning i saker om seksuallovbrudd i Forsvaret

Saken ble først publisert på dagsavisen.no.