Scandinavian Star-tragedien: Etterlatte håper på nye svar

Scandinavian Star ved kai i Lysekil, dit skipet ble tauet etter at det oppsto brann ombord natt til 7. april 1990. Les mer Lukk

Torsdag kommer Stortingets granskingskommisjon med sin rapport om Scandinavian Star-ulykken. Håpet er at det omsider kan settes punktum for tragedien.

Det er over 27 år siden det begynte å brenne om bord på ferja som var på sin jomfrutur mellom Oslo og Frederikshavn. 159 mennesker, de fleste nordmenn, døde.

Spørsmålene har vært mange om hva ulykken egentlig skyldtes, og hvem som var ansvarlig. Mistanker og påstander om sabotasje, brannstiftelse og forsikringssvindel har vært reist.

Men til nå har det kommet få svar. En ny politietterforskning som ble igangsatt i 2014, konkluderte i fjor med at ingenting kunne bevises. Saken ble henlagt.

Parallell gransking

Parallelt med etterforskningen oppnevnte Stortinget i 2015 en egen uavhengig granskningskommisjon, ledet av sorenskriver Frank Kjetil Olsen. Torsdag legger kommisjonens åtte medlemmer fram sin endelige rapport.

– Jeg håper at rapporten vil gi noen gode svar, sier talsmann for «Støttegruppa for etterlatte og overlevende etter mordbrannen på Scandinavian Star», Jan Harsem.

Kommisjonens oppgave har først og fremst vært å vurdere om den informasjonen Stortinget har fått under tidligere behandlinger av saken, gir et korrekt og fyllestgjørende bilde av saken.

I tillegg skal kommisjonen vurdere oppfølgingen fra myndighetenes side for å ivareta de overlevende og pårørende.

Overfor NTB ønsker ikke Olsen å si noe om innholdet i rapporten før den er overlevert til stortingspresident Olemic Thommesen.

Fastslo sabotasje

Branntekniske fageksperter slo i januar i år fast at brannene om bord på Scandinavian Star ikke kunne ha oppstått uten aktive sabotører om bord. De mener også at politiets teori om at nye branner oppsto som følge av varmespredning i skipets konstruksjon, ikke er fysisk mulig. Det begynte å brenne minst sju ulike steder om bord, mener ekspertene.

Etter dette hyret granskingskommisjonen eksperter til sin egen tekniske brannundersøkelse. Deres konklusjoner blir en del av den endelige rapporten som legges fram torsdag.

I mandatet til kommisjonen ligger det også et klart formål om å sørge for at overlevende og etterlatte får et tilfredsstillende svar på hva som skjedd og hvorfor.

– Stortingets hensikt med å oppnevne kommisjonen var de stadig gjentakende påstandene om at ikke alt var kommet fram, sier leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Martin Kolberg, til NTB.

Kunne ikke bli stående

Stortingets forrige behandling av saken i 1992 baserte seg på gale opplysninger fra politiet, understreker han.

– Dette kunne ikke bli stående som en parlamentarisk sluttbehandling, sier Kolberg.

– Tror du rapporten vil kunne sette et endelig punktum for denne saken?

– Det avhenger av hva som står der, sier Kolberg.

Harsem er mest spent på hva kommisjonen har kommet fram til når det gjelder oppfølgingen av de involverte etter ulykken.

– Jeg håper de vil følge opp anbefalingen fra 1991 om å avklare helsetilstanden til de overlevende og etterlatte. Dette har aldri blitt gjennomført, sier han.

Scandinavian Star-ulykken:  

* Ferja Scandinavian Star ble satt inn på ruten Oslo – Frederikshavn fredag 6. april 1990. På den første turen brøt det ut brann. 159 personer omkom, de fleste nordmenn.

* I mai 2015 vedtok Stortinget å oppnevne en egen granskingskommisjon, ledet av sorenskriver Frank Kjetil Olsen.

* En ny etterforskning av saken ble satt i gang i 2014 for å avklare om de mange brannene om bord var påstått og undersøke mistanker om forsikringssvindel. Saken ble henlagt av politiet i 2016 på grunn av mangel på bevis.

* Henleggelsen ble påklaget, men ble opprettholdt av Oslo statsadvokatembeter.

* Under den første etterforskningen ble det funnet mangler ved redningsutstyret om bord. Den norske kapteinen og to danske redere ble i 1991 stilt for retten og dømt til korte straffer.

* En dansk lastebilsjåfør som omkom i brannen, ble utpekt som skyldig i brannstiftelse. En politirapport i 2014 slår fast at det ikke kunne fastslås at han var gjerningsmannen, selv om det var grunnlag for mistanke.

* I januar i år slo to branningeniører fast at brannen på Scandinavian Star startet sju forskjellige steder, og at dette ikke kunne skjedd uten aktive sabotører om bord.