Likestillingsombudet: – Norge svikter minoriteter, særlig rom

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er bekymret over rasistiske kommentarer og rasistisk motivert trakassering og diskriminering som særlig rammer jøder tater/romani og rom. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Les mer Lukk

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener norske myndigheter må sikre rettighetene til nasjonale minoriteter – også for tilreisende rom.

Ombudet som fører tilsyn med kvinnekonvensjonen (CEDAW) og FNs konvensjon mot rasediskriminering (CERD), mener at Europarådets rapport om nasjonale minoriteter bør være en vekker for norske myndigheter.

– Et viktig spørsmål som tas opp i rapporten er om rettighetene etter konvensjonen også omfatter tilreisende rom. Komiteen anbefaler en mer inkluderende tilnærming som jeg støtter, og jeg oppfordrer derfor myndighetene til å sikre rettigheter, også for tilreisende rom, understreker Bjurstrøm.

Les også: Europarådet: – Norge må bedre forholdene for minoriteter

Europarådets rapport om beskyttelse av minoriteter, som ble offentliggjort mandag, viser at Norge ikke gjør nok for å beskytte minoriteter. Ombudet er bekymret over rasistiske kommentarer og rasistisk motivert trakassering og diskriminering som særlig rammer jøder, tater/romani og rom.

– Eksempelvis fremstilles gjerne romfolk med midlertidig opphold i Norge som organiserte kriminelle som tigger, stjeler og forsøpler. Vi ønsker styrket undervisning om nasjonale minoriteter i skolen, og mer kunnskap om diskrimineringen, hatprat og hatkriminalitet som rammer disse, forklarer Bjurstrøm.

Det er fjerde gang Europarådet gjennomgår norsk praksis på dette området. Blant gruppene som regnes som nasjonale minoriteter, er kvener, jøder, tater/romani, norske romfolk og skogfinner.