Regjeringen vil fjerne nordiske grensehindre

Europaminister Frank Bakke-Jensen (H). Les mer Lukk

Arbeidet med å fjerne nordiske grensehindre er prioritert av regjeringen, hevder europaminister Frank Bakke-Jensen (H). Men alle hindre får han ikke fjernet.

– Arbeidet med å bekjempe grensehindre er en av de viktigste oppgavene for å skape vekst og arbeid i Norden. Dette gjelder ikke minst et felles ønske om å hjelpe ungdom inn i arbeidslivet, sa Bakke-Jensen i en redegjørelse i Stortinget tirsdag, den første i sitt slag siden 2012.

– Men en fullstendig nedbygging av grensehindre er verken realistisk eller ønskelig, kort og godt fordi de nordiske land har ulike lover og regelverk, tilføyde ministeren.

Mellom 2014 og 2016 ble 20 grensehindre løst og sju avskrevet. Spennvidden på sakene er stor, men de fleste omfatter fortsatt sosiale ytelser for grensependlere og kun i mindre grad problemer for næringslivet.

Et eksempel på et grensehinder som ikke er løst, er pasientreiser for pendlere. Norge mener saken ikke kan løses ensidig fra Norge og krever gjensidige avtaler.

I redegjørelsen kom han inn på de midlertidige grensekontrollene som er innført etter flyktningkrisen.

– Passfriheten har vært en selvfølge i Norden siden midten av 50-tallet. Vi følger aktivt med på hvordan disse midlertidige kontrollene påvirker det nordiske samarbeidet, sa han.

Les også:

Regjeringen vil kreve fem år i Norge for å få kontantstøtte

Flyktninger fra Somalia mister flyktningstatus