Kommunale Sporveien tjener millioner på reklame - løsarbeidere gjør jobben

BILLIG MILLION-MANN: De som ved å klistre opp reklame på trikk, buss og t-bane tjener millioner til Pecus, Clear Channel og Sporveien, har en grunnlønn på 140 kroner timen for knallhardt arbeid. Les mer Lukk

Millionene ruller inn til Sporveien fra amerikanske Clear Channel, som bruker lavlønte løsarbeidere i det svenske bemanningselskapet Pecus til å henge opp reklame på Oslos busser, trikker og t-baner.

Når natten faller på og det kommunale Sporveiens busser, trikker og t-baner parkeres, strømmer en flokk lavlønte arbeidsfolk til, balanserende på stiger, river av gammel reklame og monterer ny under svært så ymse arbeidsforhold.

Det er amerikanske Clear Channel som har fått avtale med Sporveien om å selge reklameplassene på vognene. Men de som utfører arbeidet med å få på plass reklamen, er ikke ansatt hos dem.

Nei, det amerikanske selskapet Clear Channel med Skandinavia-base i Stockholm, har hyret inn det svenske bemanningsselskapet Pecus til å sørge for arbeidskraft.

En arbeidskraft Pecus belønner med fattige 140 kroner timen, riktignok med nattillegg. Vel å merke når det er jobb å få.

Les også: Sp-topp krever at byrådet stanser bruk av løsarbeidere hos Sporveien

Lønn etter behov

For Pecus opererer med de såkalte «nulltimerskontraktene» som så ettertrykkelig er fordømt i norsk debatt om sosial dumping:

«For tiden mellom oppdrag utbetales ikke lønn.», heter det lakonisk i arbeidskontraktene, som ABC Nyheter har kopi av.

Slike kontrakter er kjent for å hindre fagorganisering og kritikk fra ansatte, som da risikerer å ikke få oppdrag og dermed inntekt.

Les også: Støre varsler innskrenkninger for bemanningsbyråer

– Må leve på kredittkortet

I Pecus er det verken fagforening eller noen tariffavtale etter hva ABC Nyheter er kjent med.

– Reklamearbeid i Sporveien er utrolig intenst. Intensiteten står overhodet ikke i forhold til lønna, mener en informant som kjenner bransjen godt.

Mannen, som ABC Nyheter kjenner identiteten til, påpeker at det som ville vært normal minstelønn etter en tariffavtale, ville vært 168 kroner - mot de 140 kronene Pecus betaler.

– Bransjen er generelt useriøs. Det er ingen tariffavtale i bransjen, sier vedkommende.

– Hvorfor organiserer ikke de ansatte seg i Pecus?

– Ansatte som utfører slike tjenester, organiserer seg ikke. Jobben er basert på tilkallingsvakter. Nevner man arbeidsforhold, ser en at vakter forsvinner.

– De som jobber der, ender opp i en malstrøm av fattigdom. I sommersesongene blir det for eksempel mindre reklame. Da må mange ty til kredittkortet. For det er ingen oppdrag.

Ifølge informanten er det mye tilløp til skader når de drar ned reklamefolier og de ryker.

– Da kan du fort få din egen knyttneve i ansiktet. Så bruker man stige opp til to

CLEAR CHANNEL: Obos, kommunale etater og private selskaper bruker Clear Channels reklameplasser på Sporveiens vogner. Snart vil trolig også partier som er imot sosial dumping, kjøpe seg inn foran stortingsvalget. Les mer Lukk

meter over bakken. Folk blir sykmeldt etter fall når stigen velter.

Les også: Regjeringen lar bemanningsbyråene droppe lønn til ansatte

Lukrativt bemanningsbyrå

Pecus i Norge økte sine inntekter fra 18,5 millioner i 2014 til 32,3 i 2015 ifølge regnskapene.

De er blant de mange bemanningsbyråene som har blomstret opp etter at en Arbeiderpartiregjering i sin tid liberaliserte vikarbyrålovene, og EØS-avtalen nå forplikter Norge til å gi bemanningsselskaper som erstatter fast ansatte, spillerom.

Oppdragsgiveren, Clear Channel, er i ferd med å få nærmest monopol på utendørs reklame for Oslo kommune, idet de fikk kontrakten også på leskurene, meldte Vårt Oslo i mai.

Les også: Arbeidere i «løsarbeiderkontrakter» på Støres boligprosjekt

– Ikke vi. – Ikke vi.

Reklameinntektene fra Clear Channel som Pecus-arbeiderne bidrar til, innbrakte kollektivtrafikken i Oslo en pen netto på 102,8 millioner kroner i 2016, ifølge Sporveiens årsrapport.

Pecus-arbeidernes arbeidsvilkår oppleves altså i et selskap eid av Oslo kommune, der byrådet med Raymond Johansen (Ap) nylig lanserte «Oslomodellen», som stiller strenge krav til alle leverandører.

Men for reklameklistrerne Pecus bruker, ser ingen ut til å ta ansvar:

Arbeidskontraktene i Pecus slår fast at ikke de, men oppdragsgiveren har ansvaret for sikkerhet, fullt forsvarlig arbeidsmiljø og vernetjeneste.

Men oppdragsgiver Clear Channel spiller ballen tilbake:

– Vi har en outsourcet avtale med Pecus for oppsetting og klistring av reklame, og ifølge den avtalen skal de følge de regler og avtaler som finnes på arbeidsmarkedet, skriver Sofie Brange, PR & Communications Manager Scandinavia, i en epost på ABC Nyheters spørsmål.

– Vi har vært i kontakt med Pecus i denne anledning og har forsikret oss om at de følger avtalen, legger hun til.

Og Sporveien: – Ikke vi

Styreleder Rickard Fritjofsson i Pecus vil ikke svare på spørsmål om dårlige arbeidsforhold og lav lønn:

– Det som hevdes i dine spørsmål, stemmer ikke og Clear Channel er informert om riktige fakta. Clear Channel som er vår oppdragsgiver, ønsker å ta seg av kommunikasjonen om dette, skriver han i en epost.

Hva så med Sporveien selv?

– Er Sporveien kjent med lønnsnivået til Pecus-ansatte og om det er inngått en tariffavtale der?

– Vi har fått bekreftet at lønnsbetingelsene og arbeidsvilkårene er i tråd med norsk lovgivning og kravene vi stiller. Hvis det kommer fram noe om at ting ikke er som det skal være, må de svare for det, sier konserndirektør for kommunikasjon, Torgeir Kristiansen til ABC Nyheter.

Etiske regler: De andre har ansvaret

Byrådets Oslomodell fastslår blant annet at ansatte hos leverandører skal ha lønn mellom oppdrag.

– Jeg har jeg ikke grunnlag for å si noe om om kontrakten Clear Channel har med Pecus, oppfyller Oslomodellen, sier konserndirektør Torgeir Kristiansen, på spørsmål fra ABC Nyheter.

Det er ikke rart. Kontrakten om trafikkreklamerettigheter ble inngått lenge før Oslomodellen så dagens lys. Sporveiens kontrakt med Clear Channel Norway AS om deres enerett til å selge reklameplasser, gjaldt fra 1. januar 2013 og helt fram til utløpet av 2020.

Men Sporveien har for lengst skaffet seg sitt eget sett med etiske krav til leverandører.

Ifølge den skal leverandøren sørge for at arbeidernes lønn tilfredsstiller de krav til minstelønn og arbeidsvilkår som følger av relevant lovgivning, og/eller

landsomfattende tariffavtale.

Som kjent er det ikke lovfestet minstelønn i Norge. Og tariffavale er ikke aktuelt i Pecus.

Vil ikke vite om tariffavtale

Leverandørene skal «respektere retten til å slutte seg til eller etablere fagforeninger, og til å gjennomføre kollektive forhandlinger.», heter det imidlertid i Sporveiens etiske regler, som leverandører forpliktes til å signere.

Sporveiens etiske regler sier også at selskapet har rett til kreve dokumentasjon og gjennomføre inspeksjoner hos leverandører og underleverandører.

«Leverandøren forplikter seg til å utlevere relevant og nødvendig dokumentasjon som Sporveien ber om.», står det i regelverket.

Men kommunikasjonsdirektøren ønsker ikke å svare på om Sporveien har sjekket, eller vet om det finnes noen fagforening eller tariffavtale hos Pecus.

– Det er det naturlig at Pecus svarer på. Vi er kjent med at NHO Service reviderer selskapet, er alt Sporveiens kommunikasjonsdirektør vil si.

Følger Sporveien loven?

I Sporveiens etiske retningslinjer skyves ansvaret for å ivareta de ansattes helse, sikkerhet og arbeidsmiljø til leverandøren, i dette tilfellet Pecus og/eller Clear Channel.

Hvorvidt dette er i tråd med arbeidsmiljøloven, er et åpent spørsmål.

Ifølge §2-2 skal nemlig hovedbedriften ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid der det er innleide arbeidere. Dersom ingen virksomhet kan regnes som hovedbedrift, skal det skriftlig avtales hvem som skal ha ansvaret for samordningen.

Denne samordningen har de Pecus-ansatte ut fra ABC Nyheters opplysninger, sett lite eller ingenting til - noe uttalelsene fra aktørene til ABC Nyheter langt på vei bekrefter.

ABC Nyheter har bedt Sporveien avklare om selskapet oppfatter seg som hovedbedrift med det ansvaret det medfører.