Få kjenner til regelverk for personsikkerhet på nett

Halvparten av oss ønsker å ha muligheten til å slette brukerdata på nett, men kun én av tjue kjenner til regelverket som gjør det mulig, ifølge en undersøkelse.

Tre av fire nordmenn er urolige for sikkerheten og håndteringen av personopplysninger i de tjenestene vi benytter oss av, men få kjenner til det nye personvern-reglementet General Data Protection Regulation (GDPR), som skal styrke forbrukernes personvern. Det viser en ny undersøkelse fra tjeneste- og programvareselskapet Tieto.

– Datatrusler øker, og forbrukerne er blitt mer engasjert i hvordan selskaper og organisasjoner behandler personlig data, sier country manager Christian Schøyen i Tieto Norge. Han understreker behovet for økt kunnskap om regelverk knyttet til datasikkerhet hos folk flest.

Nordmenn har minst tillit til IT-sikkerheten hos datingtjenester (4 prosent) og sosiale medier (9 prosent), mens 80 prosent av de spurte har tillit til banktjenester på nett. 65 prosent har tillit til IT-sikkerheten til myndigheter, kommuner og fylker.

GDPR skal styrke personvernet og gjøre det mulig for privatpersoner å få personopplysninger slettet fra selskapers databaser. Dessuten innebærer regelverket at selskaper som utsettes for dataangrep der sensitiv informasjon lekkes, må varsle berørte kunder så fort som mulig, og myndighetene innen 72 timer. Ordningen gjelder for EU- og EØS-land og trer i kraft 25. mai 2018.

Undersøkelsen er utført av SIFO, som har spurt 1.000 personer om sikkerhet på nett og deres kunnskap om GDPR.