Norge importerer mindre kjøtt

Hittil i år har vi importert 20 prosent mindre kjøtt enn vi gjorde i samme periode i fjor. Foto Morten F. Holm / NTB scanpix Les mer Lukk

Hittil i år er det importert 20 prosent mindre kjøtt til Norge enn ved samme periode i fjor.

Fra januar til april i år importerte Norge 8.023 tonn kjøtt fra utlandet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå som Landbruksdirektoratet gjengir.

Kjøttimporten i år har dermed vært rundt 20 prosent lavere enn de samme månedene i fjor, og nesten 30 prosent lavere enn i 2015, skriver Nationen.

Mesteparten av kjøttet Norge importerer er storfekjøtt, som følge av at det produseres mye mindre storfekjøtt enn det vi spiser. Her har importen gått ned fra 8.538 tonn de fire første månedene i fjor til 6.953 tonn i år.

Dette har sammenheng med at underskuddet på storfekjøtt er noe mindre i år enn i fjor. Markedsregulator Nortura venter at produksjonen av storfekjøtt vil øke med 3 prosent i år, mens salget vil gå ned med 2 prosent.

Likevel er det ventet at den norske produksjonen av storfekjøtt bare vil dekke 82 prosent av etterspørselen, noe som tilsier en fortsatt stor import.

Det store overskuddet av lammekjøtt gjør også at importen av sau og lam går ned. Fra januar til april i år ble det importert 94 tonn sau og lam, sammenlignet med 588 tonn de første månedene i fjor.

Importen av svinekjøtt har hittil i år tatt seg opp fra 698 tonn i fjor til 857 tonn i år. For kylling har importen gått ned fra 137 tonn i fjor til 119 tonn i år.