Sensasjonelt økse-funn fra bronsealderen i Stjørdal

Disse funnene er levert fylkesarkeologen for vurdering om de er innleveringspliktige, dvs. eldre enn 1537. For mynter går denne grensa på 1650. Noen av funnene vil nok ikke være så gamle, men vi føler det er bedre å levere en for mye, enn å sitte med noe som vi ikke skal ha. Les mer Lukk

En spydspiss i bronse som stakk opp av jorda, var det første metalljegerne fant. Det skulle vise seg at de hadde kommet over et kjempefunn fra bronsealderen.

Til sammen er det funnet 24 økser og flere andre gjenstander. En samling av så mange ting på ett sted kalles et depotfunn. Nedgravingen i Stjørdal kan være rituell, for eksempel offergaver, eller gjenstandene kan være lagret midlertidig, forteller fagfolkene som tirsdag ettermiddag viste fram gjenstandene for pressen ved Vitenskapsmuseet i Trondheim.

– Det var flere sammenbankede gjenstander, ganske flate, og røntgen viser at det er små gjenstander og biter inni øksene. Det kan tyde på at de var omstøpt, sier arkeolog Merete Moe Henriksen fra NTNU.

Det første funnet på stedet ble gjort i januar, da de to brødrene Joakim og Jørgen Korstad var ute og lette med metalldetektorer, deres store hobby. De fant blant annet ni økser som trolig er 3.000 år gamle.

Spydspiss fra bronsealderen, funnet i Stjørdal. Les mer Lukk

Tilbake på stedet

Sist helg var de tilbake på stedet sammen med arkeologer og flere andre private metallsøkere. Da fant de ytterligere 15 økser og andre bronsegjenstander som av fagfolkene dateres til yngre bronsealder, altså cirka 1100–500 f.Kr, skriver Adressa.no.

– Funnet fra sist helg bekreftet mistanken vi fikk under det første søket om at det fantes mer. Forrige gang gikk vi ikke over åkeren, men ringte rett til fylkesarkeologen da vi skjønte hva vi hadde funnet, sier Joakim Korstad til Adresseavisen.

– Det har egentlig ikke sunket helt inn ennå. Det er artig å se interessen rundt funnet fra museum, fylke og Riksantikvar, sier han.

Spydspiss på høykant

Tirsdag ettermiddag ble funnene høytidelig vist fram, pent lagt i hver sin forede pappeske. Gjenstandene kunne bare berøres med hansker og ble vist fram for fotografer og journalister.

– Spydspissen lå i overflaten, så den kunne vi ha plukket uten detektor. Den sto på høykant og stakk opp av jorda. den kunne nok vært veldig utsatt for plogen i neste runde, fortalte finnerne på pressekonferansen.

Inni spissen var det rester av en støpeplugg, noe som betyr at spydet var helt nytt og ubrukt.

Når metalljegerne får signaler fra en metalldetektor, graver de forsiktig opp en klump med jord rundt funnstedet, en såkalt plugg.

– Da vi fant fire gjenstander inni én plugg, skjønte vi at dette var noe, sier Joakim Korstad.

Raskt på pletten

Funnet ble gjort en onsdag i januar, og allerede fredagen kom ekspertene for å sikre stedet. Jordet ble fredet, slik at ingen andre enn fagfolk kunne ta seg inn. Men det vil bli klargjort for såing, slik at bonden som eier det, kan drive som normalt. Til høsten er planen å gjøre en ny utgraving på stedet for å finne ut mer om hva som har skjedd her.

Håpet er også å kunne opprette et museum for bergfunn i området. Stjørdal er svært rikt på funn fra bronsealderen, blant annet er det en rekke helleristninger der.

– Vi har lenge ønsket oss et museum for å vise fram bergkunst. Vi har manglet funn av gjenstander – og så dukker dette opp. det er både spektakulært og artig, sier fylkesarkeolog Eirik Solheim i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Les også: Arkeologer skal ha funnet kirken til Olav den hellige

Del av et hjulkors fra middelalderen funnet i Rollag

Fant mystisk skjelett under renovasjon