Solberg med klima-spark til SV

Nye tall viser at klimatuslippene i Norge vil nærme seg målene for 2020. Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), klimaminister Vidar Helgesen (H), Venstre-leder Trine Skei Grande og KrFs Kjell Ingolf Ropstad la fram tallene på en pressekonferanse på Statsministerens kontor onsdag. Les mer Lukk

Statsminister Solberg erter SV med at partiets ambisiøse klimakrav alt er oppfylt av regjeringen, støttet av Venstre og KrF. – Gal sammenligning, svarer SV.

Med statsministeren i spissen kunne de fire samarbeidspartiene onsdag legge fram nye tall som viser at Norge beveger seg i retning av å nå klimamålene for 2020.

For tre år siden viste fremskrivningene et gap på 8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Nå er gapet redusert til 3 millioner tonn – og inkluderes den vedtatte opptrappingen av biodrivstoff, er man nede på 2 millioner tonn.

– Mange mente at målet var helt umulig å nå. Nå har vi helt nye tall, og gapet har krympet, sier Erna Solberg.

Hun kom med et lite spark mot SV, som nylig stilte klimakrav til et mulig regjeringssamarbeid. I løpet av fire år skal utslippene ned med 3 millioner tonn.

– Jeg har registrert det har vært landsmøte, hvor SV stilte klare krav til Arbeiderpartiet om hvor stor utslippsreduksjonen skal være. Det er allerede gjennomført med disse tallene her, sa Solberg.

Epler og pærer

SV avviser at Solberg og samarbeidspartnerne innfrir deres klimakrav. Kuttet de snakket om skulle nemlig være fra de reelle utslippene i 2016, og gjaldt ikke fremskrivninger. Det blir å sammenligne epler og pærer, mener partisekretær Kari Elisabeth Kaski.

– Det eneste Erna har vist i dag er anslag i en prognose, men det eneste hun har levert til nå, er økte utslipp, sier Kaski til NTB.

– SVs klimakrav har til hensikt å kutte reelle utslipp, ikke avvik i referansebaner eller reduksjon av «gap» i prognoser. Vi må vente på den nyeste utslippsstatistikken og beregne. De tallene kommer først i mai, legger hun til.

– Virkeligheten mer positiv

Både Venstre og KrF mener framskrivningen viser at det er fullt ut realistisk å nå klimaforlikets mål innen 2020. Prognosen er nå at man vil ha et utslipp på 51,8 tonn i 2020, mens klimaforlikets maksgrense var på 48,6 tonn.

– Med de rødgrønne bommet man med åtte tonn, og nå er vi nede på to. Dette er helt fantastiske tall. Det er ingen grunn til å gi opp målet, det viser snarer tvert imot at det er mulig å nå, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Klimaminister Vidar Helgesen (H) mener teknologiutviklingen skjer så raskt på transportområdet, at utslippene i 2020 vil være enda lavere enn prognosene nå tyder på.

– På de siste ti-tjue årene har man faktisk bommet gang på gang. Virkeligheten har vært mer positiv enn prognosene, og det kan komme til å skje igjen, sier han.

Biltrafikk

Nedgangen i klimagassutslippene anslås å fortsette mot 2030. Det største bidraget forventes å komme fra veitrafikk. Regjeringen viser til at avgiftskutt på nye, miljøvennlige biler har hatt en betydelig effekt på utslippsreduksjonen.

– Gjennomsnittlig utslipp fra nye biler har avtatt markant de senere årene. Ser vi fremover mot 2030, ventes utslippene fra personbiler å gå ned med nesten 2 millioner tonn, en tredel av den samlede reduksjonen, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Framskrivningene viser at strategien med satsing på biodrivstoff virker, mener Venstre-leder Trine Skei Grande. Målet om økt omsetning av biodrivstoff er omstridt fordi kritikerne mener det fører til økte utslipp globalt sett.

Effekten av det nedlagte gasskraftverket på Mongstad er tatt med i regnestykket og utgjør om lag 0,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, får NTB opplyst.