Kontrollkomiteen vil avgradere den hemmelige rapporten om terrorsikring

Komiteens leder, Martin Kolberg (Ap) kaller vedtaket parlamentarisk historie i etterkrigstiden. Les mer Lukk

Kontroll- og konstitusjonkomiteen ber Stortinget instruere regjeringen om å avgradere det konfidensielle sammendraget fra Riksrevisjonen om terrorsikring.

Avgjørelsen er fattet mot stemmene til Høyre og Frp.

Komiteens leder, Martin Kolberg (Ap) kaller vedtaket parlamentarisk historie i etterkrigstiden. Kolberg viser til at en samlet komité hele tiden har ment at sammendraget burde kunne offentliggjøres.

– Nå går vi altså til det spesielle skritt å invitere Stortinget til å overprøve regjeringen i dette spørsmålet. Det er det vi tar initiativet til, sier Kolberg.

Nødvendig

Det vil kreve en særlov fra Stortinget å gjøre som komiteen ber om. Kolberg bemerker at de to statsmaktene vil stå mot hverandre.

Flertallet mente det er nødvendig å avgradere sammendraget, som handler om svikten i politi og Forsvaret til å forsvare sentrale bygninger og infrastruktur i en krisesituasjon. Riksrevisjonen laget et sammendrag av sine funn nettopp med tanke på at det skulle kunne offentliggjøres, men regjeringen bestemte at det skulle holdes hemmelig.

– Alvorlig politisk svikt

Kolberg oppsummerte forrige ukes høringer på følgende måte til ABC Nyheter.

– Jeg vil si at regjeringen som kollektiv har et ansvar for landets sikkerhet, og når vi får demonstrert så betydelige svakheter vil jeg karakterisere det som en svært alvorlig politisk svikt, uttalte Kolberg og utdypet:

– Jeg mener at de svarene viser at dette er en veldig alvorlig sak, at objektene ikke er sikret som forutsatt av Stortinget er svært alvorlig. Det er sterkt bemerkelsesverdig at statsministeren sier at hun ikke har hatt kunnskap om disse alvorlige forholdene før Riksrevisjonens rapport forelå. Her må vi merke oss at riksrevisjonen jobber med saker over tid, og statsrådene får kunnskap om riksrevisjonens arbeid og at det ikke er meddelt statsrådene i plenum og statsministeren er høyt bemerkelsesverdig.

Bakgrunn:

– Lekket rapport avslører stor svikt i beredskapen

Kolberg om høringen: – En svært alvorlig politisk svikt

Solberg glad Stang slettet terror-tweet

Les også:

– Norges forsvarsevne er mye dårligere enn det ledelsen vil innrømme

Forsvaret brukte millioner på "ubrukelige" traktorer

– Forsvaret må sikre seg mot smutthull