UDI: Asylbarnomsorgen må lovfestes

UDI ønsker endringer for enslige mindreårige asylsøkere, men får ikke gjennomslag hos Justisdepartementet. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix Les mer Lukk

Utlendingsdirektoratet vil lovfeste hvilken omsorg enslige mindreårige asylsøkere har krav på og innføre tydelige standarder. Uaktuelt, svarer regjeringen. 

– I motsetning til barnevernsfeltet, hvor det er en barnevernslov, forskrifter og en lang tradisjon som definerer hva som er forsvarlig omsorg, så finnes ikke det på dette feltet, sier assisterende UDI-direktør Birgitte Lange til VG.

Statssekretær Torkil Åmland (Frp) i Justisdepartementer sier at departementet tar med seg innspillet, men legger til at regjeringen ikke har planer om å endre reguleringen.

– Det er ikke aktuelt. Det å endre regelverket på området vil ikke avhjelpe den nåværende situasjonen i mottak, sier Åmland.

Avisen skrev i forrige uke at UDI vil ha enslige mindreårige asylsøkere som har fått opphold ut av mottakene og bosatt umiddelbart, mens regjeringens plan innebærer minst ett års venting. Også her var svaret fra Åmland at Justisdepartementet tar innspillet til orientering.