Ulvene nærmere hus når det er mørkt

En ulv på Langedrag.
Ulvene kommer nærmere hus etter mørkets frambrudd. Det viser forskning basert på GPS-senderne dyrene nylig fikk på seg.

Ifølge Nationen er rapporten laget på oppdrag fra Miljødirektoratet av Høgskolen i Innlandet og forskningsprosjektet Skandulv.

I de foreløpige analysene av GPS-data fra Slettåsflokken er det registrert 3.095 posisjoner. Av disse var 21 – tilsvarende 0,7 prosent – 50 meter eller mindre fra hus hvor det bor folk. Alle disse er registrert etter at det var blitt mørkt. I dagslys var den korteste avstanden 98 meter.

Forsker Barbara Zimmermann understreker at rapporten er for begrenset til å kunne si noe om hvorvidt Slettåsflokken er mindre sky enn andre ulver.

– Det har vi ikke grunnlag for å uttale oss om. Dette var en første analyse, og for å kunne si noe om det må man sammenligne med andre revir, men det var ikke oppdraget, sier hun.

Ifølge Miljødirektoratets oversikt ble til sammen 15 ulver i Slettås- og Osdalrevirene radiomerket i januar og februar i år. Målet er å kunne se hvor ulvene beveger seg og få mer kunnskap om skadepotensialet.

Les også:

Senterpartiet vil jakte ulv med drone

Venstre avviser Helgesens ulveforslag