«Voksne merker ikke mobbing i skolen»:

– Som tolvåring ønsket jeg å dø

Your browser doesn't support HTML5 video.

Som tolvåring ønsket han bare å dø
Ingen voksne merket at Haagen Poppe ble mobbet. 40 prosent av de som mobbes i norske barne- og ungdomsskoler opplever det samme. 

– Lærere og andre medelever trodde ikke det var så ille. For meg føltes det så ille at jeg ville ta mitt eget liv.

Haagen Poppe (21) ble kastet i en vannfontene mobberne hadde urinert i, fikk bank på vei hjem fra skolen og måtte gjemme seg for andre i klassen.

Til slutt tok mørke og vonde tanker overhånd.

– Jeg hadde helt konkrete tanker om å hoppe fra en bro som går over til øya der jeg nå bor. Det har vært en tung ting som jeg kun delte med moren min. Lærere og andre medelever visste ingenting, forteller 21-åringen.

I dag stiger han gradene i Høyre og er et politisk talent av de sjeldne. 21-åringen er stortingskandidat for Høyre i Aust-Agder og representant på Fylkestinget. Fortiden har ført til et brennende engasjement for de barna som holdes utenfor.

– Det som har vært min hjertesak er kunnskap hos lærere. På min skole visste de ikke at det var mobbing overhodet. Det sier meg at det trengs kompetanseheving.

Den ferske elevundersøkelsen for 2016 viser at mye av mobbingen på skoler i Norge går under radaren til de voksne. Akkurat slik Haagen opplevde.

40 prosent av elevene som har blitt mobbet av medelever svarer at ingen voksne visste om mobbingen, ifølge undersøkelsen.

6,3 prosent svarer at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden. Det tilsvarer 39.000 elever på norske skoler.

Se Haagen fortelle sin historie i videoen øverst i saken!

Les også: Jeg har selvmordstanker - hva gjør jeg?

– Alltid lurt å gå til en voksen

– Det har vekket et enormt engasjement i meg, sier Haagen Poppe om mobbingen. Les mer Lukk

Med sin historie ønsker Haagen Poppe å få dem som blir mobbet til å si fra til en voksenperson.

– Det er aldri en god løsning å sitte med ting for seg selv, alltid lurt å gå til en voksenperson; det være seg lærer, foreldre eller helsesøster.

Han mener norske barne- og ungdomsskoler i dag er for dårlig rustet for denne problemstillingen.

– Vi er nødt til å ha voksenpersoner i skolegården og i klasserommene som evner å ta tak i dette, som klarer å se mobbingen. Mobbingen blir mer og mer skjult. Før skjedde det i skolegården og på veien hjem, mens i dag foregår det helt inn på jente- og guttrommene til disse 39.000 norske skoleelevene. På sosiale medier og nettforum, der er det enda vanskeligere å se mobbingen fordi det er ikke voksenpersoner til stede.

Kunnskapsministeren: – En fallitterklæring

Politikeren Haagen Poppe mener man må legge om lærerutdannelsen.

Det er kunnskapsminister og partifelle Torbjørn Røe Isaksen helt enig i.

– Kunnskapen om mobbing i skolen hos ansatte er ikke bra nok. Det er ikke fordi ansatte løper vekk fra å lære seg dette, men fordi det ikke har vært en del av utdanningsløpet, sier Røe Isaksen til ABC Nyheter.

(Saken fortsetter etter bildet)

Høyres politiske talent Haagen Poppe og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) diskuterer hvordan skolebarn i Norge kan få en mobbefri hverdag. Les mer Lukk

Han mener det er et enormt problem at så mange opplever at ingen voksne vet noe.

– Det er et enormt problem at mange blir mobbet og ingen vet det. Enda verre for meg er noen som sier fra også skjer det ikke nok. Det er den absolutte fallitterklæringen da man har gjort det alle voksne sier at du må gjøre, og så skjer det ikke noe. Det er helt forferdelig, sier kunnskapsministeren.

Av de som har blitt mobbet svarer 16 prosent at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.

– Det er dette som gjør at vi ikke med hånden på hjertet kan si at alle er trygge på skolen. Men et spørsmål som ikke er med i undersøkelsen er om det ble verre når man sa fra. Det er faktisk en del som opplever det, sier Røe Isaksen.

Skjult mobbing

Haagen Poppe og statsminister Erna Solberg under Høyres landsmøte i 2014 Les mer Lukk

23 prosent av de som mobbes sier det er fysisk mobbing, ifølge Elevundersøkelsen.

Røe Isaksen sier mobbingen blir vanskeligere og vanskeligere å oppdage.

– Mobbing er ikke bare vold eller skjellsord, det er systematisk nedbrytning av mennesker og det kan man gjøre på mange forferdelige måter. Det er vanskeligere å oppdage, spesielt når man har sosiale medier som er stengt. Facebook er relativt åpen, men du har Snapchat, Jodel og anonyme medier som blir stadig vanligere.

– Det er mulig at vi så det for noen år siden, men brukerne blir yngre og yngre og flere får sosiale medier, og mer og mer av livene våre «lever» vi på sosiale medier. Det som er problemet er at det er så lukket for voksne. Det er jo bra at voksne ikke alltid har overblikk over det som skjer, men det er ikke bra hvis det er vanskelig å finne ut av mobbing, fortsetter Høyre-statsråden.

Les også: Homofile mobbes i skolen

– Min viktigste oppgave

– Min viktigste oppgave, mener Røe Isaksen.

For noen uker siden møtte kunnskapsministeren og statsminister Erna Solberg flere mobbeofre som fortalte sin historie.

– Det var få i rommet som ikke gråt. Noen av de tøffeste og modigste menneskene jeg har møtt har vært mobbeofre. De er mobbeofre, men de har en styrke hvor de nekter at dette skal ødelegge livet deres. Målet mitt er at man ikke skal måtte sloss for å få den tryggheten man har krav på.

Kunnskapsministeren omtaler kampen mot mobbing som «sin viktigste oppgave».

– Det er to viktige saker for oss i skolen, det ene er at barna først skal være trygge også lære det de skal. Hvis du gruer deg til å gå på skolen vil du ikke lære noe, sier Røe Isaksen.

Høyre-toppen sier mobbing må løftes opp som et samfunnsproblem.

– Ingen ønsker mobbing, men en del bagatelliserer det - og det er provoserende. Det er ingen utdanningspolitikere som ikke ønsker å få bort mobbingen, men en av de feilene som har vært gjort er at man setter inn et tiltak her og et tiltak der. Man har ikke løftet det opp fra et individuelt problem til et samfunnsproblem. Når vi snakker om psykisk helse for eksempel er det ikke sånn at vi setter inn småtiltak mot individer, vi løfter det opp som et samfunnsproblem og det er det vi er i gang med.

Les også: – Både mobber og mobbeoffer sliter med å takle livet

Lærerne skal bli bedre

I budsjetter for 2017 har regjeringen satt inn ekstra midler til kompetanseheving hos lærerne. Det totale innsatsen mot mobbing i 2017 er på 75 millioner kroner. Da skal 40 millioner av de heve kompetansen hos ansatte i skoleverket.

– Dette er ikke en holdningskampanje, det kommer ikke reklamebannere. Først og fremst blir det skolering av de ansatte som handler om dette. De skal lære hvordan man oppdager mobbing og hvordan man håndterer det, sier Røe Isaksen.

I tillegg vil kunnskapsministeren bøtelegge skoler som ikke følger opp mobbing.

– Det blir kalt mobbebot, men jeg vil man skal kunne klage til fylkesmannen og fortelle at skolen ikke har fulgt opp. Hvis fylkesmannen gir deg rett, så vil jeg at fylkesmannen skal kunne gi deg oppreisning. Hvis det er klart at en skole ikke har gjort jobben sin og ikke følger opp trengs et ris bak speilet. Det viktigste med mobbeboten er den avskrekkende effekten ved at kommune og ansvarlig ordfører får bøter av fylkesmannen fordi de ikke har fulgt opp en mobbesak, sier Røe Isaksen.

– Det er en siste utvei, mener Haagen Poppe og forklarer:

– Det er det mest tabloide, men det er forebyggingen vi bør konsentrere oss om. Mobbebot er enkelt å gjennomføre, men overhodet ikke det viktigste. Jeg har jo snakket med lærerne i ettertid og de sa de ikke visste. Lærerne trodde det var helt greit, siden ingen stod frem. Det viser at løsningen er mer kunnskap.

De to partifellene er enige: – Kompetansen i skolen må opp. Les mer Lukk

Flere enn tidligere svarer at de har blitt mobbet. I 2015 svarte 3,7 prosent at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Det skyldes ikke at flere blir mobbet, ifølge Røe Isaksen og departementet.

Undersøkelsen er nemlig den første etter at elevenes opplevelse av krenkelser ble utelatt fra spørsmålene. I 2015 hadde heller ikke undersøkelsen egne spørsmål om digital mobbing og voksne som mobber.

I høst lanserte regjeringen et nytt nettsted, www.nullmobbing.no, der er råd til elever og lærere om hvordan de skal oppdage mobbing og hvordan de bør handle hvis det oppstår en mobbesak.

Les også: Sjekk hva du bør vite om mobbing på skolen

Mobbing  

6,3 prosent svarer at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden. Det tilsvarer 39.000 elever på norske skoler.

4,6 prosent svarer at de har blitt mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Av de som har blitt mobbet svarer 16 prosent at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.

1,8 prosent av elevene sier de mobbes av voksne.

Her er en liste over mulige kjennetegn på at noe er galt:

Vil ikke gå på skolen/barnehagen

Er redd for å gå til og fra skolen

Går omveier til og fra skolen

Mister eller har ødelagte bøker, leker eller klær

Unngår venner og andre barn

Blir fort sint

Mister selvtillit

Har mye vondt i magen eller hodet

Sliter med å sove

Har sår, skrammer og blåmerker

Kilde: Utdanningsdirektoratet