Kristiansand-skoler kan forby smartklokker i skolen

Kristiansand-skoler er orientert om mulighetene for at noen kan overvåke undervisningen via smartklokker i klasserommet og anbefalt å forby klokkene. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix Les mer Lukk

Oppvekstdirektøren i Kristiansand vil nekte skolebarn å ha smartklokker i klasserommene. Grunnen er frykt for at foreldre og foresatte skal overvåke undervisningen.

Noen smartklokker gjør det mulig å koble opp samtaler uten at eleven selv trykker på aksepter samtale, skriver NRK. Da kan man ringe opp og lytte til det som forgår rundt klokken.

– Vi får en utfordring med personvernet for andre elever, lærere og andre som er i nærheten av klokken, sier rådgiver Ole Wongraven i oppvekstdirektørens stab i Kristiansand. De har sendt ut et skriv til skolene i kommunen om at smartklokker bør ligge avslått i sekken til eleven skal hjem.

– Foreldre og foresatte kan lytte på barnas aktivitet. Men de har ikke rett til å overvåke aktiviteten i skolen, skriver undervisningsdirektør Arild Rekve.

Hvis foreldre og foresatt vil følge med på undervisningen, kreves samtykkeerklæringer og taushetserklæringer.

– Mange elever fikk smartklokker til jul. Lærerne ønsket å være i forkant, og spurte oss om råd, sier Wongraven.