Trafikkdød i 2016:

117 av 135 trafikkdrepte var menn

Flere personer døde på norske veier i 2016 enn året før. Av 135 trafikkdrepte var 117 voksne menn.

Nesten 90 prosent av dem som omkom på norske veier i år, var menn, skriver NRK. Veidirektør Terje Moe Gustavsen sier det er mye livsfarlig kjøring blant godt voksne menn.

– Menn mellom 45 og 65 år er overmodige. De ser seg selv som litt usårlige og tar sjanser de absolutt ikke burde tatt, sier Gustavsen.

Kvinnelige sjåfører er mer forsiktige og tar færre sjanser, og Gustavsen mener det er mye menn bør lære av kvinner.

Vegvesenet har forsøkt å finne er forklaring på hvorfor voksne menn oftere er utsatt for trafikkulykker. Blant forklaringene er det at menn kjører om lag dobbelt så langt som kvinner, og det faktum at eldre, og da særlig kvinner, kjører lite i vintermånedene.

– Vi må finne mer ut hva årsakene til at voksne menn er blitt synligere i ulykkesstatistikken og skaffe oss kunnskap om hva vi bør gjøre. Vi har god erfaring med sikkerhetskampanjer rettet mot de unge. Nå må vi finne ut av hva som virker mot dem som er mest utsatt, sier Gustavsen.

Totalt er det 18 flere omkomne i trafikken i 2016 enn i 2015. Til tross for at antall trafikkdrepte gikk opp i 2016 sammenlignet med fjoråret, var det færre som døde på norske veier i år enn de fem foregående årene.

I 2014 omkom 147 personer, i 2013 var det 187, i 2012 var det 145, 168 i 2011 og hele 208 personer omkom i trafikken i 2010. Alle årene har til felles at det er flest menn blant de drepte.