Nødnettet sviktet under ekstremværet

Your browser doesn't support HTML5 video.

Se video av ekstremværet «Urd»
Nødnettet for politiet, brannvesenet og helsetjenesten gikk ned samtidig 40 steder under ekstremværet Urd.

Totalt er det 2.100 basestasjoner for nødnettet i Norge, og 40 av disse hadde tirsdag formiddag vært ute av drift siden 22-tiden mandag kveld på grunn av strømbrudd, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DNK) til NRK.

I Hordaland ble 10 av 190 basestasjoner i kommunene Vaksdal, Lindås, Masfjorden, Osterøy og Radøy satt ut av drift.

DNK vet bare hvor mange basestasjoner som sviktet samtidig, og har ikke oversikt over hvor mange stasjoner som til sammen har vært nede.

Les også: Urd har forlatt Sør-Norge

Færre skader enn fryktet

De materielle skadene på bygninger etter ekstremværet Urd ser ut til å være færre enn fryktet. Forsikringsselskapet Gjensidige har bare fått inn 100 skademeldinger.

Finans Norge har mottatt enkeltmeldinger om skader på tak og takplater, båter har slitt seg fra fortøyningene, noen campingvogner har fått hard medfart og biler har blitt skadd av vann på grunn av oversvømmelser. Men skadeomfanget virker likevel å være begrenset, opplyser kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge , finansnæringens hovedorganisasjon i Norge.

Neverdal understreker imidlertid at mange er bortreist i jula, og at det derfor er for tidlig å si noe sikkert om endelig skadeomfang.

– Forsikringsselskapene er i beredskap for å hjelpe kunder som har blitt rammet av ekstremværet. Ta kontakt med selskapet ditt hvis du oppdager skader når du kommer hjem, sier Neverdal.

Sterk vind

Forsikringsselskapet Gjensidige opplyser at de klokken 11 tirsdag formiddag hadde mottatt 100 skademeldinger.

– Halvparten er bygningsskader forårsaket av sterk vind. Det er også meldt om skader på 20 båter og samme antall biler, sier kommunikasjonssjef Arne Voll.

– Uværet var godt varslet, og det kan ha bidratt til at folk har vært godt forberedt og sikret seg mot skader, sier han.

Selv om skadeomfanget ser ut til å bli mindre enn fryktet, er forsikringsselskapet forberedt på at det vil komme inne flere skademeldinger i dagene som kommer.

– Det er først når vinden løyer og dagslyset kommer at folk får mulighet til å oppdage skadene. I tillegg er mange fremdeles på juleferie. En fullstendig oversikt er nok ikke klar før over nyttår, sier Voll.

Flest i vest

Det er foreløpig for tidlig å spekulere på hva skadene etter Urd kommer til å koste. Gjensidige har fått inn flest skademeldinger fra Hordaland og Rogaland, men det er også meldt om skader i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Agder-fylkene.

Forsikringsselskapet If opplyste til P4 tirsdag formiddag at de hadde fått inn 30 skademeldinger, og konstaterte også de at uværet hadde gått bedre enn man kunne frykte.

Les også: Urd skaper problemer også i Danmark og Sverige