Dovrebanen åpen igjen etter at tog kjørte på tre

Dovrebanen ble åpnet igjen i 13-tiden etter å ha vært stengt i mange timer mellom Ringebu og Lillehammer etter at et tog kjørte inn i et veltet tre tirsdag morgen.

Jernbaneverket opplyser at noe følgeforsinkelser må påregnes, men at forsinkelsene trolig vil avta raskt.

Toget regiontoget mot Oslo ble stående i flere timer etter hendelsen natt til tirsdag. De om lag 25 passasjerene om bord ble tatt hånd om ble etter hvert kjørt videre med drosjer.

Men også flere andre steder førte uværet til problemer for togreisende. Bergensbanen ble stengt mellom Nesbyen og Gold tirsdag formiddag på grunn av trefall over linjen. Her var det ventet åpning klokken 14.

På Østfoldbanen på svensk side av grensen veltet flere trær veltet over kjøreledningen, men her var det i første rekke godstrafikken som ble berørt.

Det samme skjedde på Vestfoldbanen. Også her var det ventet en løsning klokken 14.

På Jærbanen førte saltføyke fra sjøen til at lokaltrafikken på strekningen Egersund-Varhaug ble innstilt mandag. Her har det vært forsinkelser og innstillinger tirsdag.

Les også: Strømbrudd, veltede trær og nedblåste skilt